Werken bij Crelan als Compliance Adviseur

Wat verwacht Crelan van jou?

Jouw functie

 • Je voert interne onderzoeken en analyses uit in het kader van de Compliance Monitoring en bespreekt de conclusies daaruit met de compliance officer, met het oog op beslissingen. Vanuit je analyses formuleer je adviezen en in overleg met de betrokken domeinen volg je de uitvoering ervan op.
 • Je volgt van nabij de implementatie op van de compliance wet- en regelgeving in het bijzonder inzake antiwitwassen (AML) maar bij uitbreiding onder meer ook inzake beleggingsdiensten (MiFID) en privacy (GDPR) en je verstrekt adviezen over diverse voorstellen en verrichtingen vanuit de operationele domeinen rond de toepassing van die regelgeving.
 • Je actualiseert bestaande procedures en schrijft nieuwe procedures uit ter uitwerking van de compliance beleidsteksten.
 • Je voert interne onderzoeken en analyses uit in het kader van antiwitwassen. Je meldt inbreuken op de antiwitwaswetgeving aan de CFI (Cel voor Financiële Informatie-verwerking) en je neemt maatregelen om aan deze inbreuken een einde te stellen.
  Voor de detectie van atypische verrichtingen maak je extracten uit uitgebreide databestanden en je probeert die continu te optimaliseren.
 • Je volgt het zogenaamde kwaliteitsmodel voor compliance op, waarin standaardgegevens aangevuld worden met specifieke vaststellingen door compliance.
 • Je voert tweedelijns-controles binnen een groot aantal aan compliance toegewezen domeinen.
 • Je formuleert adviezen en aanbevelingen om de vastgestelde risico's te beheersen, in overleg met de Compliance Officer.
 • Je werkt mee aan de opmaak van Compliance opleidingen en de maandelijkse nieuwsbrief Compliance Info, evenals aan andere sensibiliseringsinitiatieven naar agenten en de hoofdzetel.

Jouw troeven

 • Je beschikt over een bachelor of masterdiploma  
 • Je bent vaardig met informaticatoepassingen zoals Business Objects en Excel.
 • Je hebt een ruime achtergrondkennis omtrent bankactiviteiten en –procedures, je beschikt over relevante ervaring (minimum een vijftal jaren) binnen het bankwezen, bij voorkeur ook binnen compliance of een andere controlefunctie.
 • Je durft initiatieven te nemen en je kan zelfstandig beslissen over belangrijke zaken.
 • Je bent kritisch ingesteld en je hebt een scherp analytisch vermogen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en dit in beide landstalen.

Wat mag jij van Crelan verwachten?

Crelan biedt je graag een fantastische werkervaring

Wij zijn er van overtuigd dat onze medewerkers het verschil maken. Zij zijn onze talenten en dus de motor van onze onderneming en daar willen wij als coöperatieve bank zorgzaam mee omgaan. Wij bieden verschillende voordelen aan op vlak van verloning, opleiding en ontwikkeling.

Wat mag je concreet verwachten?

 • Een concurrentiële verloning in lijn met jouw ervaring. Het salarispakket wordt aangevuld met extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques, ecocheques, verzekeringspakket,…) en dankzij het flex income plan kan je een deel van jouw pakket zelf samenstellen volgens jouw behoeften: kies naargelang je noden voor extra voordelen met betrekking tot mobiliteit, work-life balance, sociale voordelen,…
 • Een aangename werkomgeving met heel wat professionele mogelijkheden en jobs die gekenmerkt worden door variatie, ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot autonoom werken.
 • Crelan beschikt over een breed scala aan opleidingen en stimuleert de interne mobiliteit binnen onze bank.
 • Een mooi evenwicht werk/privé en glijdende uren. Homeworking is mogelijk.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Je team is gesitueerd op onze site in Berchem (Antwerpen).