Werken bij Crelan
als Compliance adviseur AML en fraudepreventie

Wat verwacht Crelan van jou?

Jouw functie

 • Je voert interne onderzoeken en analyses uit in het kader van antiwitwassen en fraudepreventie en bespreekt de conclusies daaruit met de compliance officer, met het oog op beslissingen.
 • Je meldt inbreuken op de antiwitwaswetgeving aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en je neemt maatregelen om aan deze inbreuken een einde te stellen.
 • Voor de detectie van atypische verrichtingen maak je extracten uit uitgebreide databestanden en je probeert die continu te optimaliseren.
 • Je volgt het zogenaamde kwaliteitsmodel voor compliance op, waarin standaardgegevens aangevuld worden met specifieke vaststellingen door compliance.
 • Je werkt mee aan initiatieven rond fraudepreventie en aan de opvolging van concrete fraudedossiers.     
 • Je voert tweedelijns-controles binnen een groot aantal aan compliance toegewezen domeinen.
 • Je formuleert adviezen en aanbevelingen om de vastgestelde risico's te beheersen, in overleg met de Compliance Officer.
 • Je informeert jezelf omtrent nieuwe tendensen, wetgeving en regelgeving binnen de compliance-activiteitsdomeinen, je interpreteert deze en, in voorkomend geval, stel je aan de compliance officer de te nemen maatregelen voor.
 • Je informeert de agenten over voorstellen, beslissingen en maatregelen m.b.t. compliance en in het bijzonder ook met betrekking tot fraudepreventie.
 • Je werkt mee aan de opmaak van Compliance opleidingen en de maandelijkse nieuwsbrief Compliance Info, evenals aan andere sensibiliseringsinitiatieven naar agenten en de hoofdzetel.

Jouw troeven

 • Je beschikt over een bachelor of masterdiploma   
 • Je hebt een ruime achtergrondkennis omtrent bankactiviteiten en –procedures, en je beschikt over relevante ervaring binnen het bankwezen. 
 • Je durft initiatieven te nemen en je kan zelfstandig beslissen over belangrijke zaken.
 • Je bent kritisch ingesteld en je hebt een scherp analytisch vermogen.
 • Je bent vaardig met informaticatoepassingen zoals Business Objects en Excel.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als
 • schriftelijk en dit in beide landstalen.

Wat mag je van Crelan verwachten?

Crelan biedt je graag een fantastische werkervaring

 • Een aangename werkomgeving met diverse professionele mogelijkheden en jobs die gekenmerkt worden door variatie, ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot autonoom werken.
 • Een concurrentieel salarispakket en opleidingsmogelijkheden.
 • Een mooi evenwicht werk/privé en flexibele werktijden.