Werken bij Crelan
als Compliance adviseur - jurist

Wat verwacht Crelan van jou?

Jouw functie

 • Je voert interne onderzoeken en analyses uit in het kader van het Compliance Monitoring Programma. Vanuit je analyses formuleer je adviezen en in overleg met de betrokken domeinen volg je de implementatie ervan op.
 • Je beoordeelt voorstellen rond nieuwe beleggingsproducten op hun conformiteit met het wet- en regelgevend kader in de context van het product-goedkeuringsproces.
 • Je volgt van zeer nabij de implementatie op van de MiFID regelgeving en je verstrekt adviezen over diverse voorstellen en verrichtingen vanuit de operationele domeinen rond de toepassing van de MiFID regelgeving.
 • Je analyseert productopleidingen en commerciële opleidingen voor beleggingen vanuit de optiek van hun conformiteit met MiFID en formuleert aandachtspunten met het oog op de fiattering.
 • Je voert tweedelijns MiFID-controles uit in het kader van het MiFID-monitoringplan.
 • Je formuleert adviezen en aanbevelingen om de vastgestelde risico's te beheersen, in overleg met de Compliance Officer.
 • Je informeert jezelf omtrent nieuwe tendensen, wetgeving en regelgeving binnen de compliance-activiteitsdomeinen, je interpreteert deze en, in voorkomend geval, adviseer je de compliance officer over de te nemen maatregelen.
 • Je informeert de agenten over voorstellen, beslissingen en maatregelen m.b.t. compliance en in het bijzonder ook met betrekking tot fraudepreventie.
 • Je werkt mee aan de opmaak van Compliance opleidingen, evenals aan andere sensibiliseringsinitiatieven naar agenten en de hoofdzetel.

Jouw troeven

 • Je beschikt over een masterdiploma Rechten
 • Je hebt een duidelijke belangstelling voor beleggingsproducten en MiFID regelgeving, alsook voor de overige aan Compliance toegewezen activiteitsdomeinen, o.m. fraudepreventie, witwassen, privacy wetgeving, fiscaal voorkomingsbeleid.
 • Je durft initiatieven te nemen en je kan zelfstandig beslissen over belangrijke zaken.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en je weet je kennis op regelmatige basis te actualiseren.
 • Je kan assertief de standpunten van compliance overbrengen naar de betrokken binnendiensten en naar de agenten en hun medewerkers.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en dit in beide landstalen.

Wat mag je van Crelan verwachten?

Crelan biedt je graag een fantastische werkervaring

 • Een aangename werkomgeving met diverse professionele mogelijkheden en jobs die gekenmerkt worden door variatie, ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot autonoom werken.
 • Een concurrentieel salarispakket en opleidingsmogelijkheden.
 • Een mooi evenwicht werk/privé en flexibele werktijden.