Werken bij Crelan
als Compliance officer

Wat verwacht Crelan van jou?

Jouw functie

 • Als compliance officer volg je de evoluties van de wet- en regelgeving binnen de relevante compliance domeinen van de bank op zodat je concrete richtlijnen voor het hoofdkantoor en agenten kan uitwerken.
 • Je geeft advies bij evoluties in de compliance activiteitsdomeinen omtrent deontologische aangelegenheden bij lancering van nieuwe producten en activiteiten en bij nieuwe procedures.
 • Je sensibiliseert agenten, personeel en management om een correcte attitude aan te nemen in compliance gevoelige materies en om procedures, wet- en regelgeving minutieus op te volgen.
 • Je volgt van zeer nabij de implementatie op van de MiFID regelgeving en je verstrekt adviezen over diverse voorstellen en verrichtingen vanuit de operationele domeinen rond de toepassing van de MiFID regelgeving.
 • Je fiatteert productopleidingen en commerciële opleidingen voor beleggingen vanuit de optiek van hun conformiteit met MiFID en formuleert aandachtspunten met het oog op de fiattering.
 • Je adviseert voorstellen rond nieuwe beleggingsproducten op hun conformiteit met het wet- en regelgevend kader in de context van het productgoedkeuringsproces.
 • Je meldt inbreuken op de antiwitwaswetgeving aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en je neemt maatregelen om aan deze inbreuken een einde te stellen.
 • Je optimaliseert het monitoringsysteem in de relevante compliance activiteitsdomeinen op basis van eigen vaststellingen en op basis van de input van de compliance adviseurs.
 • Je onderzoekt fraudegevallen en formuleert op basis daarvan voorstellen om fraudepreventie te verbeteren.

Jouw troeven

 • Je beschikt over een masterdiploma rechten en je hebt ruime ervaring in de aan compliance toegewezen activiteitsdomeinen, in het bijzonder met de MiFID reglementering, maar verder ook met witwassen, privacy wetgeving, fiscaal voorkomingsbeleid, fraudevoorkoming…
 • Je hebt een ruime achtergrondkennis omtrent bankactiviteiten en –procedures, en je beschikt over minstens 5 jaar relevante ervaring inzake beleggingsproducten en de MiFID regelgeving. 
 • Je bent kritisch ingesteld en je hebt een scherp analytisch vermogen.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en dit in beide landstalen.

Wat mag je van Crelan verwachten?

Crelan biedt je graag een fantastische werkervaring

 • Een aangename werkomgeving met diverse professionele mogelijkheden en jobs die gekenmerkt worden door variatie, ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot autonoom werken.
 • Een concurrentieel salarispakket en opleidingsmogelijkheden.
 • Een mooi evenwicht werk/privé en flexibele werktijden.