Werken bij Crelan
als Compliance officer AML

Wat verwacht Crelan van jou?

Jouw functie

 • Als compliance officer volg je de evoluties van de wet- en regelgeving binnen de relevante compliance domeinen van de bank op zodat je concrete richtlijnen voor het hoofdkantoor en agenten kan uitwerken. Je schrijft daartoe tevens de nodige procedures uit en zorgt voor periodieke update.
 • Je volgt van zeer nabij de implementatie op van de  antiwitwas (AML) regelgeving en neemt daarvoor ook deel aan diverse projectgroepen.
 • Je optimaliseert het monitoringsysteem in de relevante compliance activiteitsdomeinen op basis van grondige analyses via zelfs samengestelde queries  en op basis van de input van de compliance adviseurs.  
 • Je maakt risico-gerelateerd aanvullende AML-detailanalyses van persoonsgegevens en transactiegegevens teneinde eventuele blinde vlekken van het bestaande monitoringsysteem te ondervangen.  Je werkt daarvoor aangepaste queries uit en bent in staat om vanuit je praktische kennis van statistiek de relevantie van je bevindingen statistisch te toetsen.
 • Je verzorgt periodieke rapporteringen omtrent compliance activiteiten en je formuleert op basis daarvan voorstellen tot optimalisaties.
 • Je verstrekt compliance adviezen over diverse voorstellen en verrichtingen vanuit de operationele domeinen.
 • Je meldt inbreuken op de antiwitwaswetgeving aan de CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking) en je neemt maatregelen om aan deze inbreuken een einde te stellen.
 • Je onderzoekt fraudegevallen en formuleert op basis daarvan voorstellen om fraudepreventie te verbeteren.
 • Je sensibiliseert agenten, personeel en management om een correcte attitude aan te nemen in compliance gevoelige materies en om procedures, wet- en regelgeving minutieus op te volgen.
 • Je volgt minstens indirect ook de evolutie op in de overige compliance domeinen (buiten AML)

Jouw troeven

 • Je beschikt over een masterdiploma en je hebt bij voorkeur voldoende relevante ervaring in de aan compliance toegewezen activiteitsdomeinen, in het bijzonder antiwitwassen en fraudepreventie, maar verder ook inzake beleggersbescherming, privacy wetgeving, fiscaal voorkomingsbeleid, ….
 • Je bent vaardig met informaticatoepassingen zoals Business Objects en Excel en kan zeer vlot met queries werken.
 • Je hebt voldoende parate kennis van statistiek om de relevantie van bevindingen  uit analyses te toetsen.
 • Je bent kritisch ingesteld,  je hebt een scherp analytisch vermogen en sterk onderzoeksgericht.
 • Je hebt een ruime achtergrondkennis omtrent bankactiviteiten en –producten en bent vertrouwd met projectmatig werken. 
 • Je bent diplomatisch maar je weet tevens voet bij stuk te houden wanneer noodzakelijk. Je handelt consequent.
 • Je kan vlot samenwerken in team en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en dit in beide landstalen.
 • Je werkt vanuit onze site Antwerpen Berchem.

Wat mag je van Crelan verwachten?

Crelan biedt je graag een fantastische werkervaring

 • Een aangename werkomgeving met diverse professionele mogelijkheden en jobs die gekenmerkt worden door variatie, ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot autonoom werken.
 • Een concurrentieel salarispakket en opleidingsmogelijkheden.
 • Een mooi evenwicht werk/privé en flexibele werktijden.
 • een contract van onbepaalde duur.