Werken bij Crelan als Product manager kredieten

Wat verwacht Crelan van jou?

Jouw functie

Als product manager kredieten vervoegt u het team Productmanagement. Dit team staat in voor het uitwerken van nieuwe ideëen ter verbetering van bestaande producten of voor de creatie van nieuwe producten ten einde het agentennet en de klanten van Crelan te voorzien van een competitief, rendabel en goed gepositioneerd gamma aan krediet-, betaal- en beleggingsproducten en diensten.
​  

 • Je staat in voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het kredietaanbod voor alle klantensegmenten en alle types kredietproducten (woonkredieten,leningen op afbetaling,kasfaciliteiten en kaskredieten, investeringskredieten, …) en leasing. 
 • Je centraliseert kennis en expertise inzake deze kredietproducten en volgt de ontwikkelingen in de markt zowel op vlak van nieuwe trends, concurrentie, als toepasselijke wet- en regelgeving.  Op basis van je kennis en analyses maak je voorstellen voor product- en procesaanpassingen en wijzigingen in prijszetting. Je participeert aan diverse comités voor de beheerde kredietproducten (nieuwe activiteiten & producten-comité, prijszettingscomité, ..).
 • Je neemt deel aan de strategische reflectie over het thema kredieten, je formuleert voorstellen en adviezen en draagt bij tot de visievorming en de totstandkoming van de jaarplannen. 
 • Je werkt veelvuldig samen met andere departementen binnen de eigen Directie en erbuiten (backoffices, ALM, juridische dienst, compliance, ..) en vervult hierbij een coördinerende rol voor alle activiteiten rond de totstandkoming van nieuwe- en het beheer van bestaande kredietproducten.   
 • Je levert input en werkt samen met market-management, commerciële communicatie en de netten om informatie, vorming en documentatie te optimaliseren.
 • Je fungeert voor de beheerde producten als kennis- en expertisecentrum en beantwoordt vragen van de helpdesk en de persdienst.

Wat mag jij van Crelan verwachten?

Crelan biedt je graag een fantastische werkervaring

 • Je bent in het bezit van een master diploma, bij voorkeur in een economische of financiële richting.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring met kredietproducten, en beschikt over een uitgebreide product-technische kennis, kennis van het wettelijk en reglementair kader, de fiscaliteit alsook kennis van de marktomstandigheden en de verkoopsaspecten van retail- en professionele kredieten.
 • Inzet en enthousiasme zijn je eigen.
 • Je onderschrijft het coöperatief gedachtengoed en de waarden die Crelan wil uitdragen.
 • Je kan zelfstandig werken, bent in het bezit van goede analytische vaardigheden en een uitgesproken zin voor synthese. 
 • Je bent luisterbereid, je kunt begrip opbrengen voor verschillende standpunten en bezit de nodige diplomatie om consensus te bereiken. Je kunt je argumenten op een gestructureerde wijze overbrengen (schriftelijk en mondeling) en verdedigen. 
 • Je bent organisatorisch sterk.
 • Je hebt een grondige kennis van Excel.
 • Je kan vlot en helder communiceren zowel in het Nederlands als in het Frans en bezit een goede kennis van het Engels.