Werken bij Crelan
als Sociaal juridisch adviseur

Wat verwacht Crelan van jou?

Jouw functie

 • Je geeft advies over allerhande sociaalrechtelijke materies (vooral: individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, regelgeving met implicaties op loonberekeningen).
 • Je volgt de evoluties in het sociaal recht op zodat je proactief kan inspelen op trends en wijzigingen.
 • Je draagt bij aan de goede relaties tussen de financiële organisatie en haar medewerkers, rekening houdende met de juridische, sectoriële en interne regelgeving en policies.
 • Je waakt over het respecteren van de sociale wetgeving en de goede toepassing ervan in sociale zaken in de Human Recourses domeinen. Dit doe je door middel van distributie van informatie, advies aan de HR verantwoordelijken, implementatie van wijzigingen in de regelgeving...
 • Je initieert projecten (zoals bijv. homeworking, satelliteworking, sociale verkiezingen, harmonisatie van statuten in het kader van een fusie...), zorgt voor de opvolging en implementatie.
 • Je formaliseert de individuele en collectieve socio-juridische relaties binnen de organisatie, zoals nieuwe interne reglementen, CAO op ondernemingsniveau, arbeidscontracten en individuele bijlages eraan, diverse individuele overeenkomsten (zoals bijv. beëindiging arbeidscontract in onderling overleg, einde loopbaan...)
 • Je vertegenwoordigt de werkgever op het vlak van collectieve relaties: als Quality Expert sta je de directie bij in de collectieve overlegorganen.
 • Je waakt over het respecteren van interne reglementen binnen de organisatie: in het algemeen betekent dit dat je ervoor zorgt dat het arbeidsreglement en de CAOs correct nageleefd worden, de sanctie-procedure toepast en de aanbevelingen van het Audit Departement in het kader van alle HR-domeinen opvolgt.
 • Je hebt zowel intern als extern vele diverse contacten (HR directeur, je collega’s binnen en buiten het team, directieleden, vertegenwoordigers van de werknemers, het sociaal secretariaat, advocaten, sociale inspectie, RSZ, syndicale vertegenwoordiging...).
 • Je volgt geschillendossier in sociaal recht op.
 • Je ondersteunt het Pay-Roll beheer.

Jouw troeven

 • Je beschikt over een master of licentiaatsdiploma in de Rechten.
 • Idealiter heb je 3 tot 5 jaar werkervaring in een financiële organisatie, advocatenkantoor of sociaal secretariaat inzake sociaal recht en salaris-fiscaliteit.
 • Ruime kennis van het sociaal recht en de relevante regelgeving PC 306, PC 308 en  PC 310, de werking van de werknemersoganisaties (CPBW, OR, syndicale afvaardiging)
 • Bij voorkeur kennis van de werking en organisatie van een financiële instelling en de competenties van haar medewerkers.
 • Je bent contactvaardig en bouwt sterke professionele relaties op.
 • Je ben loyaal, integer en geëngageerd naar jouw werkgever toe.
 • Je draagt het respecteren van confidentialiteit en ethiek hoog in het vaandel.
 • Je durft doordachte beslissingen te nemen en kan deze onderbouwd toelichten.
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor jouw beslissingen en handelt er consequent naar.
 • Je weet hoe jouw werk in te plannen, te organiseren en efficiënt af te stemmen op het werk van anderen.
 • Je stelt efficënte manieren van werken/tools op basis van een kosten-baten reflex voor en past die vervolgens toe.
 • Proactief, anticiperend, je kan innovatieve regelingen voorstellen en uitwerken.
 • Autonoom werken en samenwerken gaan voor jou evident hand in hand.
 • Je hebt een helicopter view zodat je het ruimere plaatje ziet buiten de loutere context van jouw takenpakket.
 • Hierdoor leg je verbanden, schat je implicaties in en anticipeer je ook buiten het strikte kader van jouw takenpakket.
 • Je werkt zelfstandig, bent stressbestendig en je beschikt over de nodige verantwoordelijkheidszin.
 • Je kan vlot en helder communiceren en je weet je standpunten op een overtuigende wijze te onderbouwen en te handhaven; ook naar niet-juristen toe.
 • Je kan je wanneer nodig flexibel opstellen en bent in staat om een consensus te bereiken in sociale onderhandelingen.
 • Je bent perfect Franstalig. Je trekt je aardig uit de slag in het Nederlands.
 • Je bent leergierig en deelt graag jouw kennis en ervaring met je collega’s en leidinggevende.

Wat mag je van Crelan verwachten?

Crelan biedt je graag een fantastische werkervaring

 • Een aangename werkomgeving met diverse professionele mogelijkheden en jobs die gekenmerkt worden door variatie, ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid tot autonoom werken.
 • Een concurrentieel salarispakket en opleidingsmogelijkheden.
 • Een mooi evenwicht werk/privé en flexibele werktijden.