Duurzaam beleggen: veel meer dan een trend

Bart Abeloos

Duurzaam beleggen is actueel, maar toch is het voor ons als coöperatieve bank geen modewoord. Duurzaamheid vormt al langer de hoeksteen voor onze strategie en voor ons beleid. Bart Abeloos, beleggingsexpert bij Crelan, licht toe.

In tegenstelling tot de klanten van grootbanken zijn Crelan-klanten ook mede-eigenaar. De langetermijnrelatie tussen onze coöperatieve bank en onze klanten-aandeelhouders wordt bovendien versterkt door een jarenlange lokale verankering via onze agenten. Die duurzame houding en transparantie trekken we ook integraal door in ons beleggingsaanbod. In de relatie met onze klanten, maar ook in hun portefeuilles, vermijden we steeds excessen. Noem het gerust conservatisme in de goede zin van het woord.

De keuze voor duurzaam beleggen is voor ons als coöperatieve bank dan ook vanzelfsprekend. Onze “vlaggenschip”-producten worden beheerd volgens de ESG-criteria. ESG staat voor Environmental, Social & Governance en betekent dat de bedrijven waarin onze fondsen beleggen continu geëvalueerd en afgerekend worden op hun ecologische impact, hun sociaal beleid, en hun deugdelijk bestuur. Daarnaast worden heel wat van onze andere beleggingsoplossingen aan een informele ESG-screening onderworpen. Daarin onderscheiden we ons van de grootbanken, die naast hun “gewone” beveks een parallel duurzaam fondsenaanbod aanhouden.

Uitsluitingslijst

Crelan werkt samen met twee strategische partners: Econopolis en Amundi. Die hebben allebei hun eigen visie op duurzaamheid verwerkt in een concreet fondsenaanbod.

Econopolis baseert zich voornamelijk op een uitsluitingslijst van het toonaangevende Noorse staatspensioenfonds: het vermijdt ondernemingen die bijvoorbeeld de mensenrechten schenden, bijdragen tot de productie van kernwapens of milieuvervuilend zijn.

Ook Amundi heeft een lijst opgesteld die op basis van bepaalde activiteiten bedrijven uit zijn fondsen weert. Amundi baseert zich bovendien op een best-in-class-methode, die ondernemingen in eenzelfde sector vergelijkt, en op thematische beleggingen. Hun ESG-analyse is gebaseerd op de expertise van externe ratingagentschappen en op een eigen beoordelingstool die meer dan 5.500 bedrijven screent. Er bestaan dus verschillende duurzame benaderingen, en die kunt u nog eens combineren. Zo ontstaat een verscheidenheid aan oplossingen voor de wensen, noden, overtuigingen en beperkingen van beleggers.

Betere prestaties

Bovendien is een ESG-analyse ook aangewezen in het kader van risicobeperking en -controle. Een bedrijf dat het milieu respecteert, zijn menselijk kapitaal waardeert en goed bestuur aantoont, maakt meer kans om economisch en financieel beter te presteren. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzame ontwikkeling en waardecreatie nauwer dan ooit met elkaar samenhangen. Kortom: duurzaam beleggen is niet alleen goed voor onze maatschappij, maar ook voor uw portefeuille.

Ook overtuigd van de troeven van duurzaam beleggen?

Maak vrijblijvend een afspraak met een Crelan-agent en bekijk met hem de oplossingen die Crelan u te bieden heeft.