Broeikas voor talent

Broeikas

“Broeikas voor talent” zet in op de talenten van kwetsbare kinderen. Voor deze gedurfde aanpak stuurt de Crelan Foundation 3.000 euro richting Aalst.

Broeiklas VZW biedt in de regio rond Aalst studiebegeleiding aan lagere schoolkinderen uit kwetsbare gezinnen. Dit in samenwerking met CLB-zorgcoördinatoren en hulpverleningsinstanties zoals OCMW Aalst. Door in te zetten op de talenten van de kinderen wil men leerachterstand vermijden. Een positief zelfbeeld zorgt immers voor een verhoogde weerbaarheid en meer zelfvertrouwen. In 2019 ondersteunden een twintigtal vrijwilligers een honderdtal kinderen. Broeiklas heeft intussen een voltijdse medewerker aangeworven voor de coördinatie van dit project, het wegwerken van de lange wachtlijst en de zoektocht naar financiële middelen.

Crelan Foundation schenkt met plezier 3.000 euro voor de huur van de lokalen, de aankoop van didactisch materiaal en de vorming van de vrijwilligers.