De fiscale behandeling van het woonkrediet

Fiscale tegemoetkomingen

Komt uw woonkrediet in aanmerking voor een fiscale tegemoetkoming van de overheid? En zo ja, welke? We helpen u graag op weg.

Minimumvoorwaarden van de lening

  • Doel: verwerven, bouwen of verbouwen van een woning in de Europese Economische Ruimte (EER)1
  • Looptijd: 10 jaar of langer
  • Waarborg: hypothecaire inschrijving
  • Kredietgever gevestigd in de EER1

Indien de lening bedoeld is voor de woning waarin u zelf woont of gaat in wonen

De woning waar u zelf in woont, of in gaat wonen, heet in fiscale termen de "eigen woning"2. De fiscaliteit van de eigen woning is een bevoegdheid van de gewesten. Welk gewest bevoegd is, hangt af van uw fiscale woonplaats. De fiscale woonplaats is de plaats waar u werkelijk woont.

Indien de lening niet bedoeld is voor de woning waarin u zelf woont of gaat in wonen

Wanneer het woonkrediet dient voor een woning waarin u niet zelf permanent woont of gaat wonen, dan kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering van de kredietlasten (kapitaalsaflossingen, interesten) en van de premies voor de schuldsaldoverzekering. De niet-eigen woning is immers een bevoegdheid van de federale overheid.

Belastingvermindering van kapitaalsaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering:

De voorwaarden van de federale belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen zijn van toepassing. Voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) is de berekening als volgt:

  • Enkel de bedragen die betrekking hebben op de eerste schijf van 75.270 euro van de lening komen in aanmerking.
  • Beperkt tot 169,20 euro + 6 % van het netto belastbaar bedrijfsinkomen, met een maximum van 2.260 euro per belastingplichtige.

De belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen maakt dat het verstandig kan zijn om een aankoop van een huurwoning of buitenverblijf te financieren met een hypotheeklening, ook al beschikt u over de nodige eigen middelen

Aftrekbaarheid van de interesten

De voorwaarden van de Federale interestaftrek zijn van toepassing. Dit wil zeggen dat de interesten in principe aftrekbaar zijn ten belope van de belastbare onroerende inkomsten. Op die manier kunt u de onroerende inkomsten van de niet-eigen woning gedeeltelijk neutraliseren.

Praktisch

Belastingaangifte

  • Crelan bezorgt u een fiscaal attest voor de belastingaangifte.
  • Doet u uw belastingaangifte online via tax-on-web? Dan kunt u uw fiscaal attest 281.61 daar eveneens raadplegen. U kunt vervolgens gebruik maken van een wizard om uit te maken welk bedrag u naast welke code van uw aangifte mag vermelden. Opgelet: de wizard doet geen optimalisatie.

Disclaimer

Deze tekst is opgemaakt op basis van de op 1/1/2018 beschikbare informatie en beschrijft enkel de belangrijkste elementen van de fiscaliteit van het woningkrediet. Voor meer informatie kunt u terecht in uw Crelan-kantoor. Hoewel met grote zorg samengesteld, kan Crelan niet garanderen dat deze informatie volledig accuraat is. Daarom kunnen er aan deze tekst geen rechten worden ontleend.

  1. Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Zwitserland

  2. De fiscus maakt een uitzondering voor de woning waarin u om een goede reden nog niet woont omdat ze te ver van uw werk gelegen is, om sociale redenen (vb. verblijf in een bejaardentehuis), of omwille van werken aan de woning. Ook wettelijke en contractuele belemmeringen worden aanvaard als een geldige reden om de woning niet zelf te bewonen (vb. de verkoper mag er nog een tijd in blijven wonen). Hebt u meer dan 1 woning waarin u woont, dan is de “eigen” woning die waar u uw fiscale verblijfplaats hebt.