Hoeveel spaart de Belg?

Hoeveel geld zet u maandelijks opzij? Begin oktober lanceerden we een enquête op Facebook om te peilen naar het spaargedrag van de Belg. Intussen deelden bijna 1000 mensen anoniem hun spaargeheimen met ons. Ontdek hieronder wat er opvalt als we deze cijfers onder de loep nemen.

Maandelijks spaarbedrag

Wie spaart wat?

Volgens onze enquête spaart de Belg gemiddeld 380 euro per maand. 91% van dat bedrag zet hij opzij voor zichzelf (346 euro) en 9% gaat naar de (klein)kinderen (34 euro).

Uit onze cijfers blijkt dat het spaarbedrag vrij sterk verschilt per regio: In Brussel en in Vlaanderen spaart men gemiddeld meer dan in Wallonië, zowel voor de (klein)kinderen als voor zichzelf. In totaal bedraagt dat verschil 84 euro. Gemiddeld heeft de Belg 18.876 euro aan spaargeld apart staan.

Wie huurt of afbetaalt, spaart ook

Het lijkt logisch dat onze woonsituatie ook ons spaargedrag beïnvloedt. Opvallend genoeg zijn de verschillen in spaargedrag niet al te groot onder onze respondenten, ongeacht of ze een woning huren, afbetalen of bezitten.

Wie zijn woning al heeft afbetaald, spaart gemiddeld even veel als wie nog met een hypotheek zit, namelijk rond 400 euro per maand. Dat is verrassend, want mensen die hun woning al hebben afbetaald, hebben meestal meer budgettaire ruimte en zouden in theorie dus meer kunnen sparen.

De huurders die onze enquête invulden, zetten maandelijks gemiddeld 343 euro opzij. Hun spaarbedrag ligt dus lager dan dat van de huizenkopers.

Kinderloos spaart u het meest

Bevraagden die geen kinderen hebben, sparen maandelijks gemiddeld het meest: 408 euro in totaal. Dat is net iets meer dan die met kinderen, die 385 euro opzij zetten. De respondenten die én kinderen én kleinkinderen hebben (met andere woorden een iets oudere leeftijdscategorie), kunnen vaak iets minder sparen, namelijk 312 euro.

spaarformules

Het spaarboekje blijft populair

De gewone spaarrekening is nog steeds razend populair (87 %), gevolgd door pensioensparen (56 %). Sparen met een beleggingsplan of zelf beleggen op de beurs is minder gebruikelijk (23 %). Daarnaast belegt 1 % in vastgoed en spaart 0,48 % thuis in een sok of onder de matras. Ruim 3 % van de ondervraagden geeft aan helemaal niet te (kunnen) sparen. Maar het moet gezegd dat mensen die niet sparen, waarschijnlijk ook minder geneigd waren om deel te nemen aan de enquête, wat de resultaten wellicht heeft beïnvloed.

Tevredenheid

De helft van de Belgen is niet tevreden over zijn spaarcapaciteit

Slechts 38 % van de respondenten is tevreden met het spaargeld dat hij of zij maandelijks opzij kan zetten, tegenover 49 % die het liever anders zou zien. 13 % heeft hierover geen uitgesproken mening.

De Waalse respondenten zijn opmerkelijk minder tevreden over hun spaarvermogen. Dat ligt immers gemiddeld lager in Wallonië, wat een verklarende factor kan zijn van de grotere ontevredenheid.

De spaar- of beleggingsformule vinden die bij u past?

Praat erover met uw Crelan-agent.

Maak een afspraak
Spaarbedrag per leeftijd

Sparen op elke leeftijd

Hoeveel spaart u maandelijks in totaal?

Ten slotte blijken er uit onze cijfers ook grote verschillen in spaargedrag tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Twintigers kunnen elke maand opmerkelijk veel opzij zetten en ouderen sparen opvallend minder.

Sterker nog, onder de bevraagden blijkt een duidelijke trend: hoe ouder de groep, des te minder ze maandelijks aan de kant kunnen zetten. De groep die meer dan 500 euro spaart, wordt kleiner met de leeftijd, terwijl de groep die minder dan 100 euro opzij kan zetten, dan juist groter wordt.

Bent u nieuwsgierig naar hoeveel uw leeftijdsgenoten juist sparen? Ontdek het hieronder.

Maandelijks spaarbedrag 21-30-jarigen

21-30-jarige respondenten

Spaarbedrag 31-40-jarige respondenten

31-40-jarige respondenten

Spaarbedrag 41-50-jarige respondenten

41-50-jarige respondenten

Spaarbedrag 51-60-jarige respondenten

51-60-jarige respondenten

Spaarbedrag 61-70-jarige respondenten

61-70-jarige respondenten

Het is slim om een stevige spaarreserve te hebben. Maar als uw spaarbuffer te groot wordt, dan loont het de moeite om andere manieren te onderzoeken om uw kapitaal te laten groeien. Door de lage rente levert geld op uw spaarrekening immers niet veel meer op. Lees zeker meer over onze spaar- en beleggingsproducten en pensioenspaarformules.

Opmerking

Dit artikel is gebaseerd op 956 ingevulde enquêtes die de respondenten op eigen initiatief hebben ingevuld. Daardoor kan het zijn dat de resultaten een te rooskleurig beeld geven, omdat mensen die niet of nauwelijks sparen, minder geneigd zijn om deel te nemen. Deze studie is dan ook puur indicatief en geeft geen wetenschappelijk representatief inzicht in de Belgische situatie.