Makkelijk overstappen naar Crelan

Wat is de bankoverstapdienst?

De bankoverstapdienst is een samenwerking tussen de Belgische banken met het oog op een vlotte overstap van de ene naar de andere bank op vlak van gereglementeerde spaarrekeningen. De bedoeling is dat u niet met 2 banken moet communiceren, maar dat de nieuwe bank alles voor u regelt. Dit wil zeggen:  
•    openen van de nieuwe spaarrekening(en)
•    afsluiten van de oude spaarrekening(en)  
Spaar- en beleggingsproducten en kredieten vallen buiten het opzet van de bankoverstapdienst.

De bankoverstap naar Crelan

U ondertekent in een Crelan-kantoor een aanvraag tot bankoverstap. Als er meerdere titularissen zijn, dan moeten die allemaal samen de aanvraag tot bankoverstap ondertekenen. 
Crelan zorgt ervoor dat de overstap vlot verloopt. Crelan opent de nieuwe spaarrekening(en) en vraagt aan uw oude bank om de spaarrekening(en) af te sluiten en het saldo (inclusief de intresten) over te schrijven.

Wat doet u zelf?

Breng de betrokken partijen op de hoogte van het nieuwe rekeningnummer. 

De bankoverstap van Crelan naar een andere bank

Wenst u over te stappen naar een andere bank? Dan verloopt het proces in de omgekeerde richting en ondertekent u een aanvraag tot bankoverstap bij de andere bank.