Mede-eigenaar van uw bank worden !

Zetzl Crelan

- Reclame -

Crelan-klanten hebben de mogelijkheid om coöperatieve aandeelhouder te worden van hun bank en daardoor voor een stuk mede-eigenaar te worden.  
U wordt coöperatief aandeelhouder door in te schrijven op coöperatieve aandelen van CV CrelanCo.
Deze coöperatieve aandelen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Hun looptijd is onbeperkt.
De karakteristieken van de coöperatieve aandelen die door CV CrelanCo worden uitgegeven, wijken af van de kenmerken van beursgenoteerde aandelen.

Statutaire uitgifteprijs en gevolgen

De coöperatieve aandelen hebben een statutaire uitgifteprijs van € 12,40 per aandeel. Ze worden niet op een beurs genoteerd en zijn ook niet gebonden aan een referte-index. De statutaire uitgifteprijs van de coöperatieve aandelen kan bijgevolg niet stijgen of dalen ten gevolge van een beurswaardering of de evolutie van een referte-index.

Bij uittreding heeft de coöperatieve aandeelhouder maximaal recht op de statutaire uitgifteprijs van zijn aandelen. Aandeelhouders zullen de boekhoudkundige minwaarde van de aandelen ondergaan terwijl de aandelen geen recht geven op eventuele reserves of meerwaarde.
In het geval van financiële moeilijkheden van CrelanCo of van een massale uittreding van coöperanten bestaat het risico dat aandeelhouders hun inleg helemaal niet zouden kunnen recupereren.

Minimum- en maximumbedrag voor inschrijvingen

De minimum investering is 1 aandeel of 12,40 euro. Om te genieten van de voordelen voor coöperanten  volstaat een investering van minstens 10 aandelen of 124 euro.

Het maximumbedrag dat kan worden geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo, bedraagt € 5.009,60 (404 aandelen).