Online klant worden

Via deze website kunt u klant worden van Crelan. U krijgt dan een bankrekening (Crelan Economy Pack of iRekening), een debetkaart en toegang tot myCrelan (online en mobiel bankieren).

Om uw inspanningen om klant te worden, te vergemakkelijken, en sneller te laten verlopen, kan u zich voortaan identificeren door de gegevens op uw identiteitskaart in te laten lezen door eender welke kaartlezer. Dit zal u veel werk besparen t.o.v. het manueel invoeren van alle verplichte velden.

Voorwaarden

 • u bent 18 jaar of ouder
 • u woont in België
 • u beschikt over een geldige identiteitskaart met chip, die werd uitgegeven door de Belgische autoriteiten

Vereiste documenten

Zorg ervoor dat u de volgende documenten (leesbaar en volledig) bij de hand hebt (PDF, JPEG of PNG).

In het geval uw identiteitskaart wordt ingelezen, op een snelle en makkelijke manier door een kaartlezer :

 • de voorzijde van uw identiteitskaart (in geval van een gemeenschappelijk rekening is ook de identiteitskaart van de medetitularis vereist)
 • pincode

NB : Bij de eerste verbinding met uw kaartlezer, zal u gevraagd worden om het programma van "Connective" te downloaden; dit is nodig om de gegevens op uw eID kaart te kunen lezen.

In geval van manuele invoer van uw persoonlijke gegevens :

 • de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart (in geval van een gemeenschappelijk rekening is ook de identiteitskaart van de medetitularis vereist)
 • een bewijs van domicilie, bijvoorbeeld de factuur van gas of elektriciteit met vermelding van uw adres

Procedure

 1. Kies uw produkt (iAccount/Economy Pack)
 2. Selecteer hoe u de aanvraag wilt indienen
 3. Start de applicatie en volg de instructies op het scherm.
  • Bij gebruik van een kaartlezer : laad een leesbare kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart op
  • Bij een manuele invoer : laad een leesbare kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart op, alsook een bewijs van domicilie.
 4. Crelan bezorgt u per post de openingsdocumenten en de bankreglementen. Teken deze documenten en stuur ze terug via de gefrankeerde omslag.
 5. Crelan bezorgt u nadien u per post uw debetkaart en uw digipass voor myCrelan (online bankieren).