Vlaams Renovatiekrediet

new house

Sinds 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement in Vlaanderen beroep doen op het Vlaams Renovatiekrediet. Het is een krediet dat Vlaanderen aanbiedt om nieuwe eigenaars aan te moedigen hun huizen te renoveren.

Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie (= EPC score) daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch een keer per jaar door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) worden terugbetaald.

Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning.  

Aanvullend bij het hoofdkrediet kan u een Vlaams renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.

Voorwaarden en kenmerken

Het bedrag van het Vlaams Renovatiekrediet is afhankelijk van het type pand en de resultaatsverbintenis (beoogd energielabel) dat u wil aangaan:

Bedrag

Type pand Max. bedrag Energielabel bij aankoop Beoogd energielabel
Woning 30.000 euro E of F Minimum C
Woning 45.000 euro E of F Minimum B
Woning 60.000 euro E of F Minimum A
Appartement 30.000 euro D, E of F Minimum B
Appartement 45.000 euro D, E of F Minimum A

Het beoogde energielabel moet worden aangetoond met een nieuwe EPC-label,  binnen de 5 jaar na het verwerven van het pand. 

De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar (+ opnameperiode van 18 maanden). Het mag niet langer zijn dan de looptijd van uw hoofdkrediet voor de aankoop van uw woning of appartement.

Het renovatiekrediet heeft dezelfde interestvoorwaarden als het hoofdkrediet.

Wilt u meer over dit product weten?

U vindt alle gedetailleerde informatie op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

U komt in aanmerking voor het Vlaams Renovatiekrediet? Hebt u nog vragen of hebt u plannen om te kopen en renoveren?

Neem gerust contact met een van onze Crelan-agenten.

Hebt u gehoord over de nieuwe EPC-Labelpremie?

Die premie is cumuleerbaar met het Vlaams Renovatiekrediet.
De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie :

  • huizen: label E of F
  • appartementen: label D, E of F

Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).