De risico’s van beleggen

  • Veel mensen denken bij beleggen spontaan aan risico’s. Garanties heb je inderdaad nooit. Maar er bestaan wél manieren om je risico’s te beheren. De video verduidelijkt alvast waarom een langetermijnperspectief de beste insteek is.

    Bart Vande Ginste, Crelan Tielt

Ratio over risico

Wie zijn koopkracht wil behouden, kan vandaag niet om beleggen heen. En of we dat nu willen of niet, daar horen nu eenmaal risico’s bij. Maar over welke risico’s gaat het precies en hoe erg moeten we ons daar zorgen over maken?

Je kapitaal in rook zien opgaan: het is de ergste nachtmerrie van elke belegger. Denk maar aan financiële debacles als Lernout & Hauspie, Fortis, de Griekse staatsobligaties... sommige beleggers zagen hun geld inderdaad verdampen. Al blijft zoiets eerder uitzonderlijk, want eigenlijk kun je het faillisementsrisico heel makkelijk uitschakelen door te diversifiëren. Dat wil zeggen dat je niet op één paard wedt. Koop niet één aandeel, maar verschillende aandelen. Of nog beter: een aandelenfonds. Kies je voor een gediversifieerd fonds of een combinatie van aandelen- en obligatiefondsen, dan zit je nog veiliger. En laat je vooraf goed informeren, zodat je weet waaraan je begint waar je naartoe werkt. Wie alles zelf doet, moet dat zogeheten faillissementsrisico echter wél nauwlettend in de gaten houden.

Soorten risico’s

Het faillissementsrisico is lang niet het enige gevaar waaraan je belegging is blootgesteld. Zo is er het zogeheten marktrisico. De economie gaat op en af en dat heeft zo zijn impact op de wisselkoersen. Wanneer de algemene economische situatie bijvoorbeeld verslechtert, kan dit een invloed hebben op de marktwaarde van een bedrijf. Dat heeft dan weer een effect op de aandelen ervan, die minder waard worden. Marktrisico betekent dus eigenlijk dat de waarde van je kapitaal tijdelijk kan dalen door koersschommelingen.

Daarnaast bestaat er ook zoiets als liquiditeitsrisico. Dat is het risico dat je je belegging, op het moment dat je ze wil verkopen, niet aan een marktconforme prijs kwijt kan. Het doet zich onder andere voor bij vastgoed. Een huis staat soms bijvoorbeeld maanden te koop vooraleer er iemand opduikt die de vraagprijs wil neertellen.

En dan is er nog het wisselkoersrisico voor wie belegt in een andere munt dan de euro. Als die andere munt in waarde daalt, ontvang je in ruil minder euro’s. Al kan dat wisselrisico natuurlijk ook in je voordeel uitdraaien.

Rendementsrisico

Het grootste risico waaraan beleggers vandaag blootgesteld worden, is tegelijk ook het minst zichtbare of tastbare van allemaal: het zogenaamde rendementsrisico. Dat is het risico dat je beleggingsportefeuille te weinig rendement oplevert. Een comfortabele oude dag is voor veel beleggers het ultieme doel. Maar daarvoor moet je wel je koopkracht aanhouden. Met de huidige, erg lage spaarrentes is dat een gigantische uitdaging. Het spaarboekje levert je nauwelijks nog iets op en daar zal de eerstkomende jaren geen verandering in komen. Daarenboven moet je ook nog rekening houden met de inflatie van 1,5 à 2% op jaarbasis. Je ziet: rendementsrisico is voor iedere belegger een reëel probleem.

Hoeveel risico mag je lopen?

Moeilijk te zeggen, er bestaan geen exacte formules. De meest objectieve factor die bepaalt hoeveel risico je kan dragen, is de grootte van je vermogen. Met 1 miljoen euro kan je nu eenmaal grotere risico’s aan dan met 25.000 euro.

Andere objectieve factoren zijn je spaarcapaciteit en je leeftijd. Jongeren kunnen meer risico lopen omdat ze nog een heel leven voor zich hebben om rendement op te bouwen. Gepensioneerden hebben die luxe niet. Het al dan niet hebben van een eigen huis is ook van tel. Dat zijn allemaal objectieve factoren, die een idee geven hoeveel risico je kan lopen.

Daarnaast is er nog de levensgrote vraag hoeveel risico je wil lopen. Misschien kan je objectief gezien wel flink wat risico aan, maar heb je daar het temperament of de appetijt niet voor. We brengen daarom beide elementen -objectief en subjectief- in kaart alvorens we gaan praten over beleggen.

Je risico’s beheersen? Laat je helpen door een Crelan-agent en stippel samen een beleggingsstrategie op maat uit.

Contacteer ons

Wil je weten of beleggen iets voor jou is? Of heb je andere vragen over je geld? Ga gerust langs in je Crelan-kantoor.

Contacteer je agent online