Effectenrekening

Voor het elektronisch bewaren van uw beleggingen

Wat is een effectenrekening?

Wanneer u beleggingen koopt zoals kasbons, deelbewijzen van fondsen, notes, Euro-obligaties of aandelen, dan hebt u een effectenrekening nodig. De “effecten” – dit zijn de verhandelbare rechten die uw beleggingen vertegenwoordigen – worden op de effectenrekening in elektronische vorm bewaard. U krijgt dus geen papieren eigendomsbewijs.

Waarom een effectenrekening?

Een effectenrekening biedt u als belegger veel voordelen:

  • Veilig: geen risico op verlies of diefstal.
  • Praktisch: transacties zoals een omruiling, het innen van dividenden en het uitbetalen van effecten op de eindvervaldag gebeuren automatisch.  
  • Verhandelbaar: effecten op een effectenrekening zijn altijd marktconform en kunnen dus onmiddellijk verhandeld worden.
  • Overzichtelijk: U hebt een up-to-date overzicht van uw portefeuille via het internet of via de uittreksels die u bij iedere wijziging in uw effectenrekening ontvangt.

Werkwijze

Net zoals uw andere rekeningen heeft een effectenrekening een IBAN-nummer (internationaal bankrekeningnummer) en is er minstens 1 titularis (de eigenaar). Een effectenrekening kan aan meerdere personen toebehoren (medetitularissen) en het is ook mogelijk om gevolmachtigden aan te duiden.

Aan uw effectenrekening bij Crelan is een mandaatrekening gekoppeld. Dat is de Crelan-Zichtrekening van waaruit de aankoop van de effecten wordt afgerekend, en waarop de dividenden, interesten, en de verkochte en op vervaldag gekomen effecten worden uitbetaald.

De titularis van de mandaatrekening moet dezelfde zijn als van de effectenrekening. Uitzondering: bij gehuwde en wettelijk samenwonende partners mag de mandaatrekening een gemeenschappelijke rekening zijn.

Tarieven en kosten