Elit3

3 polissen, tal van voordelen

Bundel uw gezins-, auto- en woonpolis en geniet van exclusieve voordelen

Kiest u ervoor om zowel uw gezinspolis, auto- als woonverzekering bij Fidea af te sluiten, dan kunt u deze laten bundelen in een Elit3-pakket1. U geniet dan van de exclusieve Elit3-voordelen2:

5% korting op de premies

U geniet een jaarlijkse korting van 5% op de premie van elke polis in Elit3.

Vrijstellingsvoordeel tot 250 euro

Als Elit3-cliënt hebt u recht op een voordeel tot € 250 op de vrijstelling. U kunt dit voordeel gebruiken voor een schadegeval naar keuze binnen de Woon- of de Autoverzekering (Eigen Schade) in uw Elit3-bundel.

Gratis gespreide premiebetalingen

Als Elit3-cliënt betaalt u geen euro extra voor een gespreide betaling van uw premies. U kunt voor elke polis apart kiezen voor een maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse premiebetaling.

Persoonlijke Elit3-lidkaart

Dankzij uw persoonlijke Elit3-lidkaart hebt u toegang tot extra voordelen via www.elit3.be en een leuk registratiegeschenkje.

  1. Aanbod onder voorwaarden. Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij uw Crelan-agentschap. De verzekeringen die opgenomen zijn binnen Elit3 zijn onderworpen aan het Belgisch recht, worden standaard aangegaan voor de duur van 1 jaar en worden jaarlijks stilzwijgend verlengd.  
    Verzekeringsmaatschappij: Fidea Verzekeringen, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen - BTW BE 0406.006.069 - RPR Antwerpen,  Afdeling Antwerpen - NBB 0033 - IBAN: BE15 7332 4832 0030 - BIC: KREDBEBB

    Met klachten kunt u terecht bij de Fidea Klachtendienst via 03 203 85 85 of klachten@fidea.be of bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, tel: 02 547 58 of via www.ombudsman.as

  2. Onder voorbehoud van wijzigingen. Minimum netto premie woonverzekering 150 euro. Raadpleeg www.elit3.be  voor alle informatie over Elit3 en het volledige overzicht van de voordelen.