Financieringssaldoverzekering

De Financieringssaldoverzekering is een overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een lening op afbetaling, zoals een auto- of een renovatielening. Bij overlijden van de kredietnemer betaalt de verzekering het saldo van de lening op afbetaling uit aan de begunstigde.

Kenmerken

  • De financieringssaldoverzekering kan worden afgesloten tot de leeftijd van 60 jaar.
  • De looptijd is identiek aan de looptijd van de lening (max. 10 jaar).

De overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving inzake individuele levens- en aanvullende verzekeringen.
Uitgever = NV Crelan Insurance
Offertes kunnen verkregen worden bij de agenten van NV Crelan en NV Europabank.

Betaling van de premie

De éénmalige premie van een financieringssaldoverzekering wordt betaald bij de start van de lening/verzekering.
U kan deze premie eventueel financieren met de lening om de betaling over de looptijd van de lening te spreiden.

Er wordt rekening gehouden met volgende segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie (A) en tarifering (T):

  • Uw medische toestand : Indien u op het ogenblik van de aanvraag van de verzekering bepaalde gezondheidsproblemen heeft die een impact hebben op een grotere overlijdenskans, zal dit de premie beïnvloeden. (A)
  • Uw leeftijd : Uw leeftijd is een belangrijke factor bij het sluiten van een schuldsaldoverzekering, aangezien uit statistische gegevens blijkt dat de kans op overlijden toeneemt naarmate men ouder wordt. (A-T)
  • Het verzekerd kapitaal : De beheerskosten voor een groter kapitaal wegen relatief gezien minder zwaar door dan voor een kleiner kapitaal. (A-T)
  • De looptijd van uw krediet : Indien men zich voor een langere duurtijd wenst te verzekeren, en dus tot een oudere leeftijd, is het risico op overlijden groter. (A-T)

Gratis 3 maanden dekking “Overlijden door ongeval”

Drie maanden na de onderschrijving van een financieringssaldoverzekering wordt de dekking effectief.
In het geval van een overlijden door ongeval geldt deze wachtperiode evenwel niet. Deze dekking gaat onmiddellijk in vanaf de dag volgend op de ontvangst van de polis door Crelan Insurance.

Uitsluitingen
Er zijn een aantal uitgesloten risico’s zoals

  • zelfmoord tijdens het eerste jaar van de dekkingsperiode
  • een opzettelijk door de verzekerde als dader of mededader gepleegd(e) misdaad of wanbedrijf e.a.

Meer hierover leest u in de Algemene Voorwaarden, die u terugvindt onderaan in deze rubriek.

Verzekeringsmaatschappij

NV Crelan Insurance, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
Tel. 02 558 77 39 – E-mail : crelaninsurance@crelan.be

Algemene voorwaarden - Financieringssaldoverzekering (Download het bestand )

Vanaf 20 november 2017 zijn de algemene voorwaarden voor alle bestaande financieringssaldoverzekeringen onderschreven bij Crelan Insurance de algemene voorwaarden “CR_INS_FSVAV-002”, dewelke gunstiger zijn zowel voor de verzekeringnemer als voor de begunstigde(n).