Schuldsaldoverzekering “Tandem”

Een schuldsaldoverzekering beschermt kredietnemers tegen een financiële nachtmerrie bij een sterfgeval. De verzekering dekt in geval van overlijden de nog openstaande schuld van de lening.

De “tandem”-formule is speciaal bedoeld voor 2 kredietnemers die geen ruimte meer hebben om de premie fiscaal in te brengen.

Voor welk bedrag moet ik mij verzekeren?

U bepaalt zelf het dekkingspercentage (tussen 80% en 100%), dat is het gedeelte van het nog openstaande saldo dat door de verzekering gedekt wordt tegen overlijden.

Voor de zekerheid raden wij aan dat beide kredietnemers zich voor 100% tegen overlijden indekken. Wanneer beide kredietnemers voor 100% verzekerd zijn, dan vervalt bij overlijden de volledige schuld. Wanneer beide kredietnemers verzekerd zijn voor 80%, dan betaalt Crelan Insurance bij overlijden 80%  terug van de nog openstaande schuld. De nabestaande moet dan de overblijvende 20% van de lening nog wel verder blijven afbetalen.

Betaling van de premie

U kunt de schuldsaldoverzekering betalen met een:

  • eenmalige premie bij de start,
  • of met een periodieke premie gespreid over de hele looptijd of over een gedeelte van de looptijd van de lening.
    Voorbeeld: voor een lening op 15 jaar betaalt u gedurende 10 jaar een premie voor de schuldsaldoverzekering.
    U kunt de premie maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks betalen.

Gratis 4 maanden dekking “Overlijden door ongeval”

Crelan Insurance biedt bij de ondertekening van het verzekeringsvoorstel gratis een dekking tegen overlijden door ongeval aan. Die geldt tot wanneer uw verzekeringspolis effectief ingaat, met een maximum van 4 maanden.

Verzekeringsmaatschappij

NV Crelan Insurance, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel
Tel. 02 558 77 39 – E-mail : crelaninsurance@crelan.be