Termijnrekening Procent Plus

Rekening %+ (Retail)

De Rekening %+ (spreek uit "procent plus") is een kwartaalbelegging voor bedragen tussen 5.000 euro en 1.000.000 euro. De bepaling van de rentevoet en de interestberekening gebeuren op basis van kalenderkwartalen.

Waarom beleggen in een Rekening %+?

Een Rekening %+ is de ideale oplossing wanneer u op zoek bent naar een veilige belegging waarbij uw geld toch beschikbaar blijft.

  • De rente die u krijgt, wordt op kwartaalbasis vastgelegd.
  • De interesten worden na ieder kalenderkwartaal op de rekening gestort
  • U kunt uw spaargeld altijd opvragen of overschrijven, zonder kosten.

Kenmerken

Uw geld is altijd beschikbaar

In tegenstelling tot een klassieke termijnrekening waarbij u in principe uw tegoeden maar kunt opvragen op het einde van een termijn, kunt u met een Rekening %+ uw spaarreserve steeds opvragen of transfereren, zonder bijkomende kosten.

Rendement

Zie tarieflijst voor particulieren, rubriek 2.2. "Termijnrekeningen".

De rente op een Rekening %+ wordt berekend op basis van kalenderkwartalen. De tegoeden moeten gedurende tenminste een volledig kalenderkwartaal op de rekening blijven staan. Na drie maanden uw interesten worden gekapitaliseerd waardoor zij op hun beurt interesten opbrengen.

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De belasting is momenteel 30%. Woont u niet in België, dan kunt u een attest van vrijstelling bekomen.  De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Gegarandeerde intrest

De rente van de Rekening %+ wordt om de drie maanden vastgelegd voor het volgende kalenderkwartaal.

Productscore 1

Risico's

Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank.

Meer informatie vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming en op de website van het Garantiefonds.

Documenten

  • Productfiche Rekening %+ (Download pdf)
  • Informatiefiche depositobescherming (Download pdf)
  • Klachtendienst

    Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.