Termijnrekening in vreemde munt

Met de termijnrekening in vreemde munt kunt u uw vreemd geld tijdelijk parkeren.

Waarom beleggen in een termijnrekening in vreemde munt?

Een termijnrekening in vreemde munt is ideaal wanneer u tijdelijk vreemd geld wilt parkeren, bijvoorbeeld wanneer u:

  • voordeel wilt halen uit een verwachte koersstijging, hetzij vanuit speculatieve overwegingen, hetzij omdat u een betaling in vreemde munt plant.
  • inkomsten en uitgaven hebt in een vreemde munt en u wilt in de tussentijd een omzetting in euro’s vermijden.  

Beschikbare munten

Een termijnrekening in vreemde munt is beschikbaar in USD (US dollar), GBP (Britse ponden), CHF (Zwitserse franken), SEK (Zweedse kronen), NOK (Noorse kronen), DKK (Deense kronen), CAD (Canadese dollar), CZK (Tsjechische kronen), ZAR (Zuid-Afrikaanse rand), JPY (Japanse yen), AUD (Australische dollar), NZD (Nieuw-Zeelandse dollar), PLN (Poolse zloty), HUF (Hongaarse forint), HKD (Hong Kong dollar), en TRY (Turkse lire).

Rendement

De rentevoet hangt af van de looptijd, het bedrag en de munt. De rentevoet wordt vastgelegd voor de hele looptijd. De huidige rentevoeten kunt u verkrijgen in uw Crelan-kantoor.

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De belasting is momenteel 30%. Woont u niet in België, dan kunt u een attest van vrijstelling bekomen.  De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Kenmerken

Termijnrekeningen zijn gekoppeld aan een zichtrekening bij Crelan. De munt van de zichtrekening moet dezelfde zijn als van de termijnrekening. Instappen kan op elke bankwerkdag, voor een minimum tegenwaarde van 2.500 euro.

Looptijden:

  • In dagen : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 of 21.
  • In maanden : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 of 12.

Op de eindvervaldag krijgt u uw belegd kapitaal volledig terug. U kunt op dat moment de termijnrekening ofwel afsluiten, ofwel het saldo herbeleggen voor dezelfde looptijd aan de op dat moment geldende tarieven.

Productscore 4

Risico's

Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank.

Wisselkoersrisico:
Risico in functie van de evolutie van de wisselkoers. Daar deviezen ten opzichte van elkaar fluctueren, bestaat er een wisselkoersrisico als financiële instrumenten in een vreemde munt uitgedrukt zijn. De fundamentele elementen die wisselkoersen van een muntzone kunnen beïnvloeden zijn met name het inflatiepercentage van de muntzone, het verschil in rentevoet in vergelijking met het buitenland, de beoordeling van de ontwikkeling van de conjunctuur en de politieke situatie. Bovendien kunnen gebeurtenissen op psychologisch gebied, zoals een vertrouwenscrisis in politieke leiders, de munt van een muntzone verzwakken.

Beleggingen in termijnrekeningen en kasbons tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Boven dat bedrag loopt de belegger in geval van faillissement of dreigend faillissement van Crelan het risico om zijn tegoeden niet terug te krijgen.

Meer informatie vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming en op de website van het Garantiefonds.
 

  • Informatiefiche depositobescherming (Download pdf)
  • Klachtendienst

    Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.