News

De eindbelasting voor pensioensparen wordt vroeger geïnd

24 september 2015

De eindbelasting voor pensioensparen wordt vroeger geïnd

Eind vorig jaar besliste de regering-Michel om de taks op pensioensparen te verlagen van 10 naar 8 procent. In ruil voor die lagere taks wordt een deel van de taks vroeger ingehouden.

Beheer uw rekeningen online

Open uw gratis rekening online

Zoek uw agent