Crelan en AXA Bank Belgium bundelen de krachten

5 januari 2022
Fusion

Op 31 december nam de Groep Crelan AXA Bank Belgium over van de Franse verzekeraar AXA Groupe.

De Groep Crelan verwelkomt vandaag dus heel wat nieuwe collega’s en verdubbelt meteen in taille.

Deze overname is opnieuw een belangrijke stap in de rijke en lange geschiedenis van Crelan en verstevigt de marktpositie van beide banken. Het bundelen van de knowhow en ervaring zal onze dienstverlening nog verder ten goede komen. Bovendien kunnen investeringen voor onder andere het digitale aanbod en voor het reglementaire kader over een grotere schaal gespreid worden.

Deze overname is dus een weldoordachte stap in het voordeel van Crelan en AXA Bank en hun klanten.

In eerste instantie brengt deze overname weinig of geen wijzigingen mee voor de klanten van Crelan en AXA Bank. Beide merken blijven afzonderlijk op de markt opereren, de vertrouwde kantoren en producten blijven beschikbaar.

In een latere fase is het wel de bedoeling om beide banken te fuseren en alle activiteiten onder het Crelan-logo verder te zetten. Deze fusie wordt ingepland voor het voorjaar van 2024.

Philippe Voisin, CEO van Crelan en AXA Bank: “We zijn best fier op deze nieuwe stap in het groeiproces van de Groep Crelan. Het gebeurt immers niet elke dag dat een Belgische bank een bank van een  Franse financiële groep overneemt. We zijn verheugd om de meer dan 800.000 klanten van AXA Bank Belgium in de Groep Crelan te verwelkomen. Om de fusie van Crelan en AXA Bank grondig voor te bereiden nemen we voldoende tijd. We hebben immers de ambitie om dit proces zo vloeiend mogelijk te laten verlopen voor onze agenten en klanten. Vandaag is ook een speciaal dankwoordje voor onze meer dan 275.000 coöperanten op zijn plaats. Mede dankzij hun engagement is deze stap mogelijk.”

Wees alert voor phishing

Phishers zijn constant actief en maken graag gebruik van de actualiteit om hun slachtoffers om de tuin te leiden. Het nieuws van deze toekomstige fusie is nu ook actueel. Wij roepen onze klanten dan ook op om alert te zijn voor vervalste berichten en voor fraudeurs.

Bent u klant bij Crelan of AXA Bank? Deel nooit uw wachtwoorden, pin- of transactiecodes en leen nooit uw rekeningnummer of kaarten uit. Uw bank zal u nooit om persoonlijke codes vragen via eender welke weg. Naar aanleiding van deze fusie hoeft u als klant zelf geen actie te ondernemen. Twijfelt u over de echtheid van een mail, telefoonoproep, sms, brief of bericht via de sociale media afkomstig uit naam van uw bank? Ga er zeker niet op in en neem contact op met uw kantoor.