De goedkeuring van een nieuw prospectus voor het openbaar aanbod van coöperatieve aandelen van C.V. CrelanCo is in voorbereiding.
Ondertussen is het niet mogelijk om in te schrijven op deze coöperatieve aandelen.

Crelan Foundation - banner - 2020

Crelan Foundation

Als coöperatieve vennootschap wil CrelanCo zich op maatschappelijk vlak engageren. Daarom heeft ze Crelan Foundation gelanceerd.

Het doel van Crelan Foundation is de coöperanten die lid zijn van een vereniging of als vrijwilliger werken te ondersteunen. Zij kunnen voor hun vereniging of initiatief een aanvraag indienen voor financiële steun.
De werking van Crelan Foundation richt zich op drie domeinen: cultuur & opleiding, gezondheid, milieu.

Waarden

De beslissingen, de werking en de projecten die Crelan steunt, leggen steeds de nadruk op de vier fundamentele waarden van de bank: verantwoordelijkheidsolidariteitpersoonlijke relatie en respect.