Crelan Foundation

Crelan Foundation logo

Door en voor onze coöperanten

Het fundament van Crelan is het engagement van meer dan 275.000 coöperatieve aandeelhouders die gedeeltelijk mede-eigenaar zijn van de bank. Zij staan achter de waarden van de bank en hebben geïnvesteerd in coöperatieve aandelen van CrelanCo. Crelan Foundation waardeert dat engagement, en richt zich dus rechtstreeks tot deze coöperatieve aandeelhouders. 

Coöperatieve aandeelhouders die betrokken zijn bij een maatschappelijk relevant en duurzaam project kunnen sinds 2018 een aanvraag tot financiële ondersteuning indienen ten voordele van hun vereniging of initiatief. 

Elk jaar selecteert Crelan Foundation een aantal projecten die ze financieel ondersteunt.

De werking van Crelan Foundation richt zich op drie domeinen. In de mate van het mogelijke worden ook de medewerkers van Crelan bij dit maatschappelijk engagement betrokken.

Ons engagement

Crelan is dus het resultaat van heel wat engagement en wil op haar beurt ook effectief aan de maatschappij bijdragen. Met Crelan Foundation ondersteunen we maatschappelijk relevante en duurzame projecten die onze samenleving beter maken.

In welke domeinen is Crelan Foundation actief?

Crelan Foundation steunt projecten in het kader van volgende domeinen :

Alles wat u moet weten om een project in te dienen

Wie kan een aanvraag indienen?

 • Alle coöperatieve aandeelhouders van CrelanCo kunnen een aanvraag indienen om een project met maatschappelijke relevantie of een liefdadigheidsproject te steunen.
 • De coöperatieve aandeelhouder is zelf betrokken bij het project of de organisatie waarvoor hij/zij steun aanvraagt.

Welke projecten komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor steun moet een project aan volgende criteria beantwoorden:

 • Het moet kaderen in een van de drie domeinen waarin Crelan Foundation actief is.
 • Het moet de steun genieten van minimaal 3 coöperatieve aandeelhouders.
 • Dit is een project dat in België wordt uitgevoerd en afkomstig is van een organisatie die actief is in België.  
 • Het project en/of de werking van de organisatie moet maatschappelijk relevant en verantwoord zijn.
 • Het project en/of de werking van de organisatie sluit aan bij de waarden van Crelan (persoonlijk, verantwoord, verbonden en respectvol).
 • Het project en/of de werking van de organisatie zijn in overeenstemming met de coöperatieve waarden van de Internationale Coöperatieve  Alliantie, de ICA-principes (maatschappelijk engagement, samenwerking en participatie bevorderen, respect voor iedereen, solidariteit en opleiding).
 • Het project is geen individueel project.
 • Het project heeft geen commercieel oogmerk. Uitzonderingen worden gemaakt voor kleinschalige crowdfundingprojecten in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Het project moet kaderen binnen het globale budget dat Crelan Foundation beheert.
 • Het project wordt bij voorkeur nog niet ondersteund door een andere bank, verzekeraar of financiële instelling.
 • Het project moet voldoende onderbouwd zijn - ook cijfermatig - en waarheidsgetrouw worden beschreven.
 • Het project houdt geen verband met gokken en weddenschappen.
 • Het project ondersteunt geen activiteit van politieke of religieuze aard.
 • De coöperatieve aandeelhouder of de vereniging mag slechts één project per jaar indienen.
 • Projecten worden niet recurrent ondersteund.
 • Het project mag niet ingediend worden door bestuurders of ex-bestuurders van Crelan.

Opmerking:
Om de diversiteit van de gesteunde projecten te waarborgen, zal Crelan Foundation voorlopig geen nieuwe aanvragen van lokale muziekverenigingen (fanfares, harmonieën, …) meer behandelen.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier. Geef een zo concreet mogelijke beschrijving van uw project.

Hoe worden de aanvragen behandeld?

De aanvragen worden na analyse en beoordeling voorgelegd aan het Crelan Foundation Comité dat 4 keer per jaar samenkomt.

Bij de beoordeling van een aanvraag en bij de selectie van projecten wordt er rekening gehouden met:

 • De mate waarin de aanvraag beantwoordt aan de gestelde criteria;
 • De mate waarin het dossier beargumenteerd is;
 • De maatschappelijke rol en relevantie van het project;
 • Het feit of het project past in het totale budget van Crelan Foundation en het aandeel dat het in dit totale budget inneemt.
 • Een evenwichtige spreiding van de projecten over de drie domeinen waarin Crelan Foundation actief is en een evenwichtige geografische spreiding over België.

Op basis daarvan worden periodiek een reeks aanvragen geselecteerd door de werkgroep en het Comité van Crelan Foundation. Deze projecten ontvangen dan een financiële steun van Crelan Foundation.

De Crelan Foundation neemt contact met u op, ook indien uw project niet geselecteerd is.

De projecten die worden ingediend bij Crelan Foundation worden in ‘golven’ behandeld

Afsluiting van de aanvragen Feedback aan de indiener van het project
1ste golf 01/03/2023 15/04/2023
2de golf 01/06/2023 15/07/2023
3de golf 01/09/2023 15/10/2023
4de golf 01/12/2023 15/01/2024