ICB

ICB

ICB is een afkorting voor "Instelling voor Collectieve Beleggingen".

Indien er voor één van onze fondsen uit ons gamma een "Kennisgeving aan de aandeelhouders" van toepassing is, wordt dit op deze pagina gepubliceerd. De aandeelhouders zijn in dit geval, de beleggers in het betrokken fonds.

CPR Invest

De aandeelhouders van de Vennootschap worden hierbij geïnformeerd over de wijzigingen in het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"), waartoe de raad van bestuur van de Vennootschap (de "Raad van Bestuur") heeft besloten en beschreven worden in het document “Kennisgeving aan de aandeelhouders van 30/12/2022”.
Kennisgeving aan de aandeelhouders van 30/12/2022 (enkel in het Engels beschikbaar) (Download het bestand )
Prospectus van Crelan Invest van 01/01/2023 (enkel in het Engels beschikbaar) (Download het bestand )
De aandeelhouders van het compartiment CPR Invest – Global Resources worden hierbij op de hoogte gebracht van de wijziging in het prospectus van de Vennootschap, waartoe de Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft besloten. U leest hierover meer in het ‘Bericht aan de aandeelhouders’.
Bericht aan de aandeelhouders (Download het bestand )

AXA World Funds

De bestuurders van de Vennootschap (de "Bestuurders" of samen de raad van bestuur van de Vennootschap vormend, ook wel de "Raad" genoemd) hebben besloten een aantal wijzigingen door te voeren in het Prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"). Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het document “Kennisgeving aan de aandeelhouders van 27/12/2022”.

Kennisgeving aan de aandeelhouders van 27/12/2022 (Download het bestand )

Amundi Funds

In de context van de aanstaande inwerkingtreding van niveau 2 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ('SFDR') en verduidelijkingen van met name de Europese Commissie via Q&A die de vereiste specificeren om onderliggende activa van een product te hebben krachtens artikel 9 van de SFDR, die allemaal kwalificeren als duurzame beleggingen, met uitzondering van beleggingen voor efficiënt beheer zoals liquiditeitsbeheer en hedging, heeft de Raad van Bestuur besloten de classificatie van bepaalde compartimenten bij te werken, rekeninghoudend met hun respectieve beleggingsbeleid en beheerproces. Voor meer informatie verwijzen we graag naar het document "Kennisgeving aan de aandeelhouders".
 
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Download het bestand )

Crelan Invest

De aandeelhouders van de Naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht Crelan Invest worden in kennis gesteld van de beslissing van de raad van bestuur om de plaats van publicatie van de netto-inventariswaarde te wijzigen. Vanaf 1 januari 2023 zullen de NAV's nog slechts dagelijks in de financiële pers "De Tijd" en "L'Echo" worden gepubliceerd (en niet meer op de website van Beama (www.beama.be)).
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Download het bestand )