Beleggingsfondsen voor particulieren

Beleggingsfondsen voor particulieren

Laat uw geld collectief beheren door specialisten

Wat is een beleggingsfonds?

In een beleggingsfonds (kortweg ICB, of “Instelling voor Collectieve Belegging”) worden de middelen van een groot aantal beleggers samengebracht en deskundig belegd. De tegoeden van elke belegger worden uitgedrukt in een aantal deelbewijzen. Deze deelbewijzen hebben een koers (het vermogen van het fonds gedeeld door het aantal deelbewijzen in omloop) waartegen ze kunnen aangekocht of verkocht worden.

In welk type van waarden een fonds belegt, is afhankelijk van zijn karakteristieken en doelstellingen. Meestal gaat het om aandelen of obligaties of een combinatie van beide.

Kenmerken

Professioneel beheer
Spreiding van het risico
Lage instapdrempel
En verder ook nog:
  • Instappen en uittreden is op elk moment mogelijk
  • U participeert aan de evolutie van de financiële markten, zonder kapitaalbescherming
  • Ruime keuze aan fondsen

Professioneel beheer

Koopt u deelbewijzen van het beleggingsfonds, dan deelt u in de winst (of het verlies) van een professioneel beheerde fondsportefeuille, terwijl u er zelf geen omkijken naar heeft. Uw geld wordt beheerd door een team van specialisten.

Bovendien profiteert u van de schaalvoordelen van het fonds, met lagere kosten dan wanneer u zelf een portefeuille zou samenstellen van vergelijkbare onderliggende waarden.

Spreiding van het risico

In een beleggingsfonds wordt het beheerde vermogen verdeeld over een ruime waaier van roerende waarden. Afhankelijk van de beleggingsstrategie van het door u gekozen fonds kunnen dat onder andere aandelen, obligaties en vastgoedcertificaten zijn, waarbij er al dan niet een voorkeur is voor bepaalde sectoren of geografische regio’s.

Door de vakkundige spreiding van de onderliggende waarden wordt de impact van individuele tegenvallers afgezwakt. U participeert op die manier aan de evolutie van de financiële markten, zonder kapitaalbescherming.

Lage instapdrempel

U hoeft geen miljonair te zijn om te beleggen in fondsen. Instappen kan vanaf 1 deelbewijs. U kunt ook in fondsen beleggen via een beleggingsplan met kleine vaste maandelijkse stortingen.
U kunt op elk moment instappen en uittreden.

Ruime keuze

Crelan biedt fondsen aan van 2 grote internationale fondsenbeheerders Amundi ( de grootste Europese asset manager) en AXA Investment Managers (AXA IM) en van Econopolis, de bekende Belgische vermogensbeheerder met wie Crelan een exclusief partnership heeft.

Daarnaast kunt u ook via Tak 23-beleggingsverzekeringen van de verzekeringsmaatschappij Allianz in fondsen beleggen. Een Tak 23-belegging is een levensverzekeringscontract waarvan de premies (na aftrek van kosten, belastingen en een eventuele vergoeding voor een overlijdensverzekering) belegd worden in deelbewijzen van een of meerdere interne fondsen die door de verzekeraar beheerd worden. In uw contract staat in welk intern fonds uw premie zal worden gestort. Via die interne fondsen investeert de verzekeraar het ontvangen geld in obligaties, aandelen, beleggingsfondsen, enz.

Die ruime keuze is belangrijk, want de strategie van ieder fonds is verschillend en gaat van heel defensief tot heel dynamisch. Uw Crelan-agent zal samen met u nagaan welke fondsen voor u geschikt zijn, rekening houdend met uw kennis en ervaring, uw financiële situatie, en uw houding tegenover risico en rendement.

Rendement

Beleggingsfondsen keren ofwel een dividend uit ofwel worden de ontvangen inkomsten herbelegd. Vandaar het onderscheid tussen:

  • Distributieaandelen: deze geven u recht op een periodiek dividend. De uitkering is meestal jaarlijks.
  • Kapitalisatieaandelen: de door het fonds verzamelde inkomsten worden automatisch herbelegd. Pas bij de verkoop van uw deelbewijzen geniet u van de eventuele meeropbrengst van uw belegging.

De regels inzake de roerende voorheffing op de opbrengsten van beleggingsfondsen variëren naargelang het type fonds. Raadpleeg het prospectus om de regeling te kennen voor een specifiek fonds.

Praktisch

Investeren in een beleggingsfonds kan in een Crelan-agentschap. Lees het prospectus en het document met de Essentiële Beleggersinformatie met bijzondere aandacht voor de risico’s alvorens te beslissen in een fonds te beleggen.

Alle deelbewijzen van een fonds worden op een effectenrekening geplaatst. Crelan zorgt voor de administratieve opvolging van de effectenrekening: automatische uitbetaling coupons, terugbetaling op de vervaldag, enz.