Pensioensparen

Door aan pensioensparen te doen, bouwt u op een fiscaal voordelige manier een potentieel kapitaal voor later op.

U belegt in deelbewijzen van compartimenten van pensioenspaarfondsen. Als belegger bent u ervoor gewaarschuwd dat het rendement van het compartiment mogelijk niet overeenkomt met de doelstelling ervan, dat de waarde van uw belegging zowel kan stijgen als dalen en dat u het kapitaal dat u hebt belegd (na aftrek van de inschrijvingsvergoedingen) mogelijk niet volledig terugkrijgt.

Pensioenspaarrekening

Wanneer u kiest voor pensioensparen, dan opent Crelan voor u een pensioenspaarrekening, waarop u kunt sparen. Dat kunt u zelf doen met een overschrijving, of – makkelijker – met een automatische spaaropdracht.

Jaarlijks krijgt u een deel van het gespaarde bedrag terug via de belastingen.

Maximum bedragen en fiscaal voordeel

Jaarlijks krijgt u een deel van het gespaarde bedrag terug via de belastingen. Hoeveel precies, hangt af van het bedrag dat u gespaard hebt. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Maximaal 990 euro sparen
  Dit is de standaard situatie. Uw belastingvoordeel is in dit geval 30% of 297 euro maximum.
 2. Maximaal 1.270 euro sparen
  In dit geval is uw belastingvoordeel 25% op de totale som, dus maximaal 317,50 euro. Omwille van het relatief lagere belastingvoordeel, moet u jaarlijks expliciet u keuze voor dit scenario bevestigen. Zo niet zal het gedeelte boven 990 euro automatisch worden teruggestort.

Wilt u meer sparen voor uw pensioen dan 990 euro per jaar? Vraag dan advies aan uw Crelan-agent.

Bedragen geldig in 2021

 

Belegging

Het bedrag dat u op uw pensioenspaarrekening stort, wordt belegd in deelbewijzen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen die speciaal voor dit doel zijn opgericht.

Crelan biedt verschillende compartimenten aan. Welk van die compartimenten voor u geschikt is, hangt af van uw persoonlijke situatie en uw kennis en houding tegenover rendement en risico. Crelan zal dit eerst samen met u onderzoeken aan de hand van een korte vragenlijst. Dit voorafgaand onderzoek is noodzakelijk opdat u de juiste keuze kunt maken, en bijgevolg verplicht.

Voordelen

 • U geniet elk jaar een belastingvermindering op de gestorte bedragen.
 • Op maat: u kiest het compartiment dat het best is aangepast aan uw persoonlijke situatie en uw houding t.o.v. verwacht rendement en risico.
 • Flexibel: u beslist ieder jaar zelf hoeveel u stort (binnen het fiscaal maximum). Wijzigt uw persoonlijke situatie of voorkeur, dan kunt u altijd overstappen naar een ander compartiment. 
 • Potentieel rendabel: door het belastingvoordeel, de (zeer) lange beleggingshorizon, de gespreide betaling en het begrensde bedrag van de  stortingen, hebt u alle kans op een potentieel aanzienlijk rendement.

Risico's

 • U belegt in deelbewijzen van (compartimenten van) gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Deze bieden geen zekerheid over het rendement, noch bescherming van het kapitaal.
 • Uw geld ligt voor lange tijd vast. Het vervroegd opvragen van uw opgebouwd kapitaal is fiscaal nadelig en dus af te raden.