Jaarverslag 2022 van Crelan Groep beschikbaar

5 mei 2023

2022 stond bij Crelan Groep nog meer dan anders in het teken van samenwerking. Het was het eerste gezamenlijke werkingsjaar voor Crelan Groep in haar nieuwe samenstelling waarin Crelan- en  AXA Bank-collega’s elkaar leerden kennen, waarderen en effectief samen aan de slag gingen om de gezamenlijke toekomst voor te bereiden.

Sinds de overname van AXA Bank Belgium op 31 december 2021 is Crelan Groep verdubbeld qua taille met tweemaal zoveel medewerkers, tweemaal zoveel klanten, dubbel zoveel verstrekte kredieten en tweemaal zoveel deposito’s van klanten in beheer. Crelan Groep neemt nu de vijfde plaats in van de Belgische retailbanken volgens balanstotaal.

Philippe Voisin, CEO

Philippe Voisin_CEO

“De uitbreiding van Crelan Groep en de samensmelting van Crelan en AXA Bank is de kern van ons strategisch groeiverhaal: samen sterker staan in het voordeel van de bank, haar medewerkers, haar coöperatieve aandeelhouders en haar klanten. De resultaten van ons eerste gezamenlijke werkingsjaar bevestigen dit met goede productie- en financiële resultaten, met een stevigere kapitaalbasis, met een efficiënter en uitgebreider aanbod voor onze klanten en met een dividend van 4% voor onze coöperatieve aandeelhouders. Meer hierover lees je in het jaarverslag 2022 van Crelan Groep dat nu beschikbaar is op onze site.
Deze goede resultaten zijn enkel mogelijk dankzij de inspanningen van alle medewerkers van Crelan Groep, dankzij het engagement van onze 277.755 coöperatieve aandeelhouders en het vertrouwen van bijna 1,8 miljoen klanten. Graag wil ik hen daarvoor van harte danken.”

Meer info