Comfortkrediet

Met een Comfortkrediet hebt u de mogelijkheid om tot 5.000 euro en tot 12 maanden in het rood te gaan op uw zichtrekening. De budgettaire marge die het Comfortkrediet biedt is groter dan bij de Kasfaciliteit en ideaal voor klanten met een goede kredietwaardigheid, maar met onregelmatige inkomsten of uitgaven.

Kenmerken

  • Kredietlijn: minimum 1.250 euro, maximaal 5.000 euro
  • Debetrentevoet: beschikbaar in uw Crelan-agentschap
  • Geen reserveringsprovisie: u betaalt enkel rente op het debetsaldo
  • Termijn binnen dewelke de debetstand moet aangezuiverd worden: 12 maanden
    Dit betekent dat de rekening minstens om de 12 maanden een saldo ≥ 0 moet hebben.

Praktisch

Een Comfortkrediet kunt u aanvragen in uw Crelan-agentschap. De toekenning is afhankelijk van een  positieve kredietwaardigheidsbeoordeling. Een Comfortkrediet is niet cumuleerbaar met een Kasfaciliteit. Hebt u al een Kasfaciliteit, dan wordt die automatisch geannuleerd.

U kunt het Comfortkrediet op elk moment laten stopzetten.

Let op, geld lenen kost ook geld.