Investeringskrediet

Investeringskrediet

Het krediet dat uw zaak helpt groeien

 • Ideaal voor opstart, overname of groei
 • Looptijd van 1 tot 25 jaar
 • Vaste of variabele rentevoeten

Wat is een investeringskrediet?

Een investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn en dient voornamelijk om investeringen in gebouwen, machines en materieel te financieren. Een investeringskrediet helpt u op weg wanneer u uw bedrijf of uw praktijk opstart. Maar ook wanneer u in een later stadium verder investeert in uw activiteiten, is een investeringskrediet de meest aangewezen financieringsvorm.

Waarvoor kan ik een investeringskrediet gebruiken?

 • Overname van een handelsfonds en van aandelen
 • Aankoop of bouw professionele gebouwen
 • Aankoop beroepsuitrusting
 • Energiebesparende installaties (zoals zonnepanelen)

Wat zijn de voordelen van het investeringskrediet?

Soepele looptijden

De looptijd is afhankelijk van het gefinancierde goed
en bedraagt 1 tot 25 jaar.

Flexibele terugbetalingsmogelijkheden

Keuze tussen constante of degressieve terugbetalingen.
Kies voor een maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse vervaldag.

Fiscaal voordelig

Het investeringskrediet is fiscaal voordelig
en kan gecombineerd worden met overheidssteun.

Keuze tussen vaste en variabele rentevoet

Vast: geen onaangename verrassingen.
Variabel: variabelerentevoet met herziening van rentevoet na 1, 3, 5 of 10 jaar.

Nog vragen?

Wat bepaalt de rentevoet van een investeringskrediet?

De rentevoet is afhankelijk van verschillende factoren zoals:

 • aanwezigheid van eigen middelen die u zelf investeert;
 • rendabiliteit/ solvabiliteit van uw bedrijf;
 • de looptijd van het krediet;
 • de aard van de investering;
 • ...

Hoeveel kan ik lenen met een investeringskrediet?

Het minimumbedrag is 5.000 euro. Het maximumbedrag zal afhangen van verschillende factoren. Uw bankagent bekijkt samen met u de mogelijkheden.

Kan ik dit krediet vroegtijdig terugbetalen?

Een vervroegde terugbetaling (geheel of gedeeltelijk) is gratis als deze plaatsvindt binnen een maand na de datum van de renteherziening (variabele rente), vanaf het 5de jaar van het krediet, dus niet tijdens de eerste 5 jaar.

Anders zijn er kosten:

 • voor contracten met een bedrag lager dan 2 miljoen EUR : 6 maanden wederbeleggingsvergoeding;
 • voor contracten met een bedrag hoger dan 2 miljoen EUR is het, door de bank geleden verlies aan intresten van toepassing. De berekening van dit verlies gebeurt volgens de gedragscode afgesloten tussen de banken en de sector naar aanleiding van de wet van 21/12/2013 op de financiering van KMO's.

Voor grote ondernemingen is het altijd het door de bank geleden verlies aan intresten dat zal toegepast worden, ongeacht het bedrag van het krediet.

Wat zijn de terugbetalingsmogelijkheden?

Naargelang de gekozen formule:

 • betaalt u uw investeringskrediet maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks terug.
 • kiest u voor degressieve of constante terugbetalingen.

Welke documenten heb ik nodig voor mijn kredietaanvraag?

Elke aanvraag moet worden gestaafd met bewijsstukken. Denk voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid bijvoorbeeld aan:

 • de gedetailleerde exploitatierekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren (voor eenmanszaken) of de gedetailleerde jaarrekeningen van de laatste 2 afgesloten boekjaren (voor vennootschappen);
 • de voorlopige cijfers van het laatste boekjaar;
 • de recentste aanslagbiljetten van de aanvrager (voor eenmanszaken);
 • de getekende verkoopovereenkomst;
 • het EPC-attest van het pand.

Goed om weten

Alle details vindt u terug in de productfiche. Lees ze zeker na vooraleer u een investeringskrediet aanvraagt.

Productfiche: Investeringskrediet (Download het bestand )

De informatie op deze website vormt geen kredietaanbod dat SA CRELAN en SC CRELANCO bindt, en verplicht SA CRELAN en SC CRELANCO niet om klanten een kredietaanbod te doen.

Dit product, onderworpen aan het Belgisch recht, werd ontwikkeld door Crelan, Belgische bank.