Investeringskrediet

Voor investeringen in vaste activa op middellange en lange termijn

Een investeringskrediet is een krediet op middellange of lange termijn. Het financiert meestal investeringen in vaste activa. Een investeringskrediet helpt u op weg wanneer u uw bedrijf of uw praktijk opstart. Maar ook wanneer u in een later stadium verder investeert in uw activiteiten, is een investeringskrediet de meest aangewezen financieringsvorm.

Soepele looptijden en terugbetalingsmogelijkheden:

 •  looptijden van 1 tot 20-25 jaar, afhankelijk van het gefinancierde goed.
 • vaste rentevoeten
 • constante of degressieve terugbetalingen
 • maandelijkse, trimesteriële, semesteriële of jaarlijkse vervaldagen
 • flexibele en uitgebreide waarborgen

 

Waarvoor?

Een investeringskrediet wordt meestal aangevraagd voor de financiering van de volgende types beroepsinvesteringen:

 • de eerste installatie
 • de overname van een handelsfonds
 • de samenstelling van bedrijfskapitaal en van de voorraden
 • een aankoop of de bouw van professionele gebouwen, zoals werkplaatsen, winkels, opslagplaatsen, praktijkruimtes, …
 • een aankoop van beroepsuitrusting
 • de investering in energiebesparende installaties, zoals zonnepanelen
   

Gamma

Een investering kan veel verschillende gedaanten aannemen. Daarom kunt u bij Crelan uw investeringskrediet kiezen uit een uitgebreid gamma formules :

 • Fix 3: een investeringskrediet op 3 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 5: een investeringskrediet op 5 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 7: een investeringskrediet op 7 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 10: een investeringskrediet op 10 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 15: een investeringskrediet op 15 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 20: een investeringskrediet op 20 jaar met een vaste rentevoet
 • Fix 25: een investeringskrediet specifiek voor de aankoop van landbouwgrond.

Praktisch

Een investeringskrediet vraagt u aan in uw Crelan-agentschap.

Goed om te weten

 • qua looptijd van een investeringskrediet is praktisch alles mogelijk: van 1 tot 20 jaar
 • een investeringskrediet kan worden aangevraagd vanaf 5.000 euro en is beperkt tot het factuurbedrag
 • investeringskredieten komen vaak in aanmerking voor subsidies en overheidstussenkomsten
 • u kunt – naargelang de gekozen formule - uw investeringskrediet maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks terugbetalen
 • u kunt – naargelang de gekozen formule - kiezen tussen degressieve en constante terugbetalingen
 • voor de waarborgen van uw investeringskrediet kunt u rekenen op een soepele houding van Crelan
Productfiche Investeringskrediet (Download het bestand )