Een financieringsformule tussen lenen en huren in.

Leasing

De leasingformule van Crelan

Crelan biedt u een financiële leasing met een aankoopoptie die kleiner is dan 15%. Dit is de meest gebruikelijke formule. De leasingnemer is de economische eigenaar van het goed. Hij schrijft het goed af in zijn boekhouding en trekt de intresten af van zijn resultaat. De leasingnemer kan op het einde van het contract  het goed aankopen.

 

Waarom leasen?

Leasing is een combinatie van een financieringstechniek en een huurcontract. Een gespecialiseerde leasingonderneming koopt een voertuig of een ander goed op basis van uw richtlijnen. Vervolgens verhuurt de leasingonderneming het goed aan u. U krijgt voor een overeengekomen periode een gebruiksrecht op het goed. Op het einde van het contract kunt u het gehuurde goed eventueel aankopen.

Welke goederen kunt u leasen?

 • Machines en uitrustingsgoederen
 • Computers
 • Voertuigen (auto's, bestelwagens, vrachtwagens, landbouwvoertuigen)

Voordelen van leasing

 • via een leasing kunt u een goed voor 100% financieren zonder persoonlijke inbreng
 • de BTW wordt voorgefinancierd en gespreid
 • bijkomende waarborgen zijn niet nodig
 • u kiest zelf uw leverancier
 • uw bedrijfskapitaal en ontleningscapaciteit blijven intact

Praktisch

Een leasing vraagt u aan in uw Crelan-agentschap.

Op het einde van het contract hebt u de keuze:

 • ofwel het gehuurde goed kopen tegen een vooraf vastgelegde prijs (aankoopoptie)
 • ofwel het gehuurde goed teruggeven
 • ofwel de huur voortzetten tegen een herziene huurprijs