Termijnrekening

Termijnrekeningen zijn de ideale oplossing wanneer u op zoek bent naar een veilige investering met een vast rendement en een vaste looptijd. Deze termijndeposito’s worden uitgegeven door Crelan N.V., Belgische financiële instelling, en vallen onder de Belgische wetgeving.

U kiest :

  • het bedrag van uw intekening: vanaf 125 euro
  • de duurtijd: van 2 tot 10 jaar
  • de uitbetalingswijze van de rente: naar keuze. U kunt kiezen tussen maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse betalingen. Een eenmalige betaling op de eindvervaldag is ook mogelijk.

Waarom beleggen in termijnrekeningen?

De rente die u krijgt, staat op voorhand vast
Op de eindvervaldag wordt het belegde kapitaal volledig terugbetaald
De looptijd kiest u in functie van de periode dat u uw geld kunt missen
En verder ook nog:
  • Depositobescherming tot 100.000 euro
  • Ruim aanbod
  • Geen instapkosten, noch uitstapkosten bij de eindvervaldag

Let op: uw kapitaal blijft voor een vaste periode geblokkeerd en is pas op de eindvervaldag terugbetaalbaar.  In geval van een aanvraag tot terugbetaling vóór de vervaldag behoudt Crelan zich het recht voor om deze aanvraag te weigeren of om ze te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden die rekening houden met de marktomstandigheden op dat moment, evenals een afhouding van een vergoeding voor de kosten van deze aanvraag.  Het vervroegd terugbetaalde bedrag kan lager zijn dan het oorspronkelijk belegde kapitaal.

Aanbod

Crelan heeft een ruim aanbod aan termijnrekeningen. Ze verschillen onderling in de looptijd en de uitbetaling van de interesten.

  1. Termijnrekeningen op lange termijn: van 2 tot 10 jaar
  2. Termijnrekeningen op korte termijn: raadpleeg uw crelan-agent om informatie te krijgen over het aanbod, de voorwaarden en de geldende rente.

Alvorens in te schrijven op dit financieel product is het noodzakelijk om de productfiches van onze termijnrekeningen door te nemen. Er is geen document met essentiële informatie beschikbaar voor dit product.

Rendement

De rentevergoeding is onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing. De belasting is momenteel 30%. Woont u niet in België, dan kunt u een attest van vrijstelling bekomen. De fiscale behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan in de toekomst wijzigen.

Tarieven

geldig vanaf 09/07/2024
Brutorente Nettorente
2 jaar 2,00% 1,400%
3 jaar 2,85% 1,995%
4 jaar 2,05% 1,435%
5 jaar 2,10% 1,470%
6 jaar 2,25% 1,575%
7 jaar 2,35% 1,645%
8 jaar 2,80% 1,960%
9 jaar 2,45% 1,715%
10 jaar 2,55% 1,785%
Productscore 1

Risico's

Deze Crelan-eigen productscore laat toe om Crelan spaar- en beleggingsproducten onderling te vergelijken. Ze houdt, behalve met de beweeglijkheid van de markt, ook rekening met andere invalshoeken zoals bijvoorbeeld, kapitaalbescherming, blootstelling aan vreemde munten, kredietwaardigheid en diversiteit van de emittenten. De score wordt periodiek herberekend en kan hoger of lager uitvallen.

Voor het bepalen van de risicoscore is rekening gehouden met de depositobescherming die evenwel beperkt is tot 100.000 euro per persoon en per bank.

  • Kredietrisico: termijnrekeningen in euro behouden hun waarde. Zij zijn niet afhankelijk van de schommelingen van de financiële markten.
  • Liquiditeitsrisico: het kapitaal wordt pas terugbetaald na afloop van de termijn van de belegging.

Beleggingen in termijnrekeningen tot 100.000 euro genieten onder bepaalde voorwaarden de bescherming van het Garantiefonds voor financiële diensten. Boven dat bedrag loopt de belegger in geval van faillissement of dreigend faillissement van Crelan het risico om zijn tegoeden niet terug te krijgen. Meer informatie vindt u in de Informatiefiche over de depositobescherming en op de website van het Garantiefonds.

Klachtendienst

Als u een klacht wil indienen kunt u zich wenden tot de Crelan klachtendienst, ANT10103, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik maken van het daarvoor bestemde formulier. Indien u geen genoegdoening krijgt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin asbl – North Gate II – Koning Albert II-laan 8 bus 2 – 1000 Brussel.