Langetermijnsparen

Aanvullend op het pensioensparen kan u ook aan langetermijnsparen doen. Dit is een andere vorm van fiscaal sparen, via een levensverzekering. Voor het langetermijnsparen werken we samen met onze verzekeringspartner Allianz Verzekeringen.

Langetermijnsparen is een ideaal alternatief wanneer u uw woningkrediet heeft terugbetaald en u nog een fiscaal voordeel wil realiseren. Het langetermijnsparen levert immers een belastingvermindering op van 30% van de gespaarde bedragen. Daarmee kan u nog jaren genieten van een belastingvermindering én spaart u tegelijkertijd voor uw pensioen.

Daarnaast is langetermijnsparen ook interessant voor wanneer u in pensioen bent. Indien u er op tijd mee start (voor uw 65ste verjaardag) , dan kan u ook tijdens uw pensioen blijven genieten van een belastingvermindering (op voorwaarde dat u belastingen betaalt).

Fiscaal voordeel

Langetermijnsparen levert een jaarlijks belastingvoordeel op. Via de personenbelasting kan u tot 30% van het gespaarde bedrag recupereren, al is dit ook afhankelijk van uw inkomen.

In 2020 kan u op die manier tot 2.390 euro sparen via een contract langetermijnsparen, waardoor u tot 717 euro minder belastingen zal moeten betalen.

Fiscale behandeling

Op het deel van het spaartegoed dat is opgebouwd met stortingen aan de gegarandeerde rentevoet, wordt een belasting op langetermijnsparen geheven op uw 60ste verjaardag, of op 10 jaar na de start van het contract, als het werd gesloten vanaf de leeftijd van 55 jaar. Bij een eerder overlijden wordt het uitgekeerde spaartegoed belast in de personenbelasting.

Zodra u voor een gespaard bedrag een belastingvermindering hebt genoten, is de latere uitkering van het eindkapitaal belastbaar.

Als u het spaartegoed zou opvragen vóór uw 60ste verjaardag of, als het werd gesloten vanaf 55 jaar, binnen de 10 jaar na de start van het contract, dan kan dat fiscaal nadelig zijn.

De fiscale behandeling kan in de toekomst veranderen.

Waarin zal u sparen?

Het langetermijnsparen kan u doen in een TAK-21 product ( gegarandeerd rendement) of in een TAK-23 product (rendement afhankelijk van een of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).

Tak 21

  • De oplossing voor voorzichtige spaarders
  • Weinig risico
  • Rendement is lager.

Tak 23

  • Uitzicht op een hoger rendement
  • Gemiddeld tot hoger risico
  • Defensief of offensief beleggen.

*Beleggen in TAK 23 kan rendabel zijn maar houdt ook bepaalde risico’s in. Het is dus mogelijk dat uw belegging niet het verwachte rendement behaalt of dat de waarde van uw gestorte premies daalt en u verlies lijdt.

Enkele Tips

  • Bent u ouder dan 50 jaar? Start dan nu met een contract langetermijnsparen en geniet van een belastingvermindering. Waak er wel over dat u het einde van uw contract ver genoeg in de toekomst legt, zodat u ook tijdens uw pensioen kan genieten van een belastingvermindering.
  • Bent u ouder dan 60 jaar? Sluit dan zeker een contract langetermijnsparen af voordat u 65 jaar bent want na u 65 jaar kan u geen dergelijk contract meer afsluiten en is het dus te laat.