Crelan Foundation

Crelan is een coöperatieve bank, dat betekent dat onze klanten ook coöperant kunnen worden van CrelanCo en zo dus een stukje mede-eigenaar van onze bank. Onze coöperanten zijn dan ook het kloppende hart van onze bank.

We zijn een bank die, dankzij onze agenten, dichtbij de klanten staat.
Een bank die 100% Belgisch en lokaal verankerd is.
Een bank die werkt in vertrouwen.

En dat alles, dat is coöperatief.
Crelan foundation

Crelan Foundation

Als coöperatieve bank willen we een positieve impact creëren op onze maatschappij. Daarom hebben we Crelan Foundation opgericht. Coöperatieve aandeelhouders die betrokken zijn bij een maatschappelijk relevant en duurzaam project kunnen een aanvraag tot financiële steun indienen ten voordele van hun vereniging of initiatief.

Crelan Foundation richt zich op drie domeinen:

Alle coöperatieve aandeelhouders van CrelanCo kunnen een aanvraag tot financiële steun indienen. Daar horen uiteraard wel enkele spelregels bij.

Welke projecten komen in aanmerking?

 • U bent zelf rechtstreeks betrokken bij het project of de organisatie waarvoor u steun vraagt. Minstens twee andere ‘coöperant-collega’s’ steunen mee uw project.
 • De steun komt ten goede aan een Belgisch project dat kadert in een van de drie domeinen waarin Crelan Foundation actief is en dat maatschappelijk relevant is.
 • Het project richt zich tot een ruimere doelgroep. Aanvragen voor individuele steun of met een commercieel doel komen helaas niet in aanmerking.
 • Crelan Foundation ondersteunt bij voorkeur duurzame investeringen, maar biedt geen recurrente steun of sponsoring.
 • Initiatieven of projecten die verband houden met gokken, weddenschappen of van politieke of religieuze aard zijn, komen niet in aanmerking.
 • De coöperatieve aandeelhouder, of de vereniging, mag slechts één project per jaar indienen en mag geen (ex-)bestuurder van Crelan zijn.
 • Het project moet voldoende onderbouwd zijn, ook cijfermatig, en waarheidsgetrouw worden beschreven en moet kaderen binnen het globale budget dat Crelan Foundation beheert.
 • Last but not least is uw aanvraag in overeenstemming met de coöperatieve waarden van de Internationale Coöperatieve Alliantie, of kort gezegd de ICA-principes: maatschappelijk engagement, samenwerking en participatie bevorderen, respect voor iedereen, solidariteit en opleiding.

Wat zijn de volgende stappen?

Crelan Foundation behandelt de projecten in vier golven. Aan het einde van elke golf komt een jury samen die elk ingediend project op dezelfde manier beoordeelt:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden?
 • Wat is de maatschappelijke rol en relevantie van dit project?
 • Welke argumentatie wordt voorgelegd?
 • Past het project binnen het totale budget van Crelan Foundation?
 • Is er een evenwichtige spreiding tussen de projecten over de drie domeinen waarin Crelan Foundation actief is?
 • Is er een evenwichtige geografische spreiding over België tussen de projecten?

De projecten die geselecteerd worden, ontvangen financiële steun van Crelan Foundation.

Start Einde

Feedback
aan indiener van project

1ste golf

01/01/2023 31/03/2023 30/04/2023

2de golf

01/04/2023 30/06/2023 31/07/2023

3de golf

01/07/2023 30/09/2023 31/10/2023

4de golf

01/10/2023 31/12/2023 31/01/2024