Inter-ACT

Inter ACT

De gift van Crelan Foundation aan de vzw Interra maakt het mogelijk om workshops te organiseren om migranten en Luikenaars samen te brengen om het samen-leven te versterken.

Mensen die recent in België zijn aangekomen, voelen zich vaak geïsoleerd, en hebben een beperkt sociaal netwerk. Het niet-erkennen van vaardigheden, de werkloosheid en het verlies van identiteit van deze migranten komen de trauma’s die zij tijdens hun reis hebben opgelopen niet ten goede.

Daarom wil Interra via het project Inter-ACT een band smeden. Door op een participatieve en innovatieve manier mogelijkheden te creëren voor ontmoetingen tussen nieuwkomers en Luikenaars, door de kennis, knowhow en vaardigheden van elke persoon in de verf te zetten, kan immigratie gezien worden als een rijkdom voor de samenleving. Dit leidt tot een beter wederzijds begrip en het smeden van banden die voor iedereen voordelig en bevredigend kunnen zijn.

Concreet betreft het workshops, gedreven en gedragen door de nieuwkomers zelf volgens hun competenties, kennis of passies (koken, kunst, sport, filosofie, muziek…). Deze workshops zijn bedoeld voor een gemengd publiek (nieuwkomers en lokale bevolking). Interculturele groepen ontmoeten elkaar rond gemeenschappelijke punten, om te leren, gedachten uit te wisselen en deel uit te maken van een gemeenschappelijke omgeving.

Door het creëren van deze ontmoetingsruimten en het delen van kennis, beoogt Inter-ACT een verbetering van de praktische taalvaardigheid, een opening van werkgelegenheidskansen door het waarderen van competenties en knowhow, maar ook de herwaardering van zichzelf en de strijd tegen racisme…,