Onze visie en strategie

Crelan

We zijn een 100% Belgische en coöperatieve bank die zich wil onderscheiden door haar klantgerichtheid en die een duurzame groei nastreeft.

Dit is de kern van onze strategie:

 • Als coöperatieve bank kiest Crelan voor een voorzichtige langetermijnvisie.
 • De coöperatieve principes vormen de kern van de strategie van de bank.
 • De wensen en de noden van onze klanten en coöperanten komen altijd op de eerste plaats en vormen de basis van elke beslissing. Het vertrouwen van de klanten is de hoeksteen van onze strategie.
 • Bij Crelan gaan moderne technieken en een lokale dienstverlening hand in hand
 • Crelan, Crelan Insurance en Europabank vormen een solide bankgroep en werken samen in het belang van de klanten.

Crelan is een voorzichtige bank

 • Crelan heeft altijd een voorzichtig beleid gevoerd en zal dat ook in de toekomst blijven doen. De bank doet dat uit respect voor haar klanten en haar meer dan 280.000 coöperanten van wie ze de belangen wil veilig stellen.
 • Crelan richt zich op de kerntaak van een bankier: gelden die klanten haar toevertrouwen opnieuw uitlenen aan andere klanten, zonder onnodige risico’s te nemen uit puur winstbejag.
 • Crelan richt zich bewust uitsluitend op de Belgische markt omdat ze op die manier de lokale economie maximaal ondersteunt.
 • Crelan gaat steeds uit van een visie op lange termijn en streeft niet naar winstbejag op korte termijn. Dat is de beste garantie voor een financieel gezonde en veilige bank.

De coöperatieve principes vormen de kern van de strategie van de bank

Crelan is een coöperatieve bank, dus een bank met een maatschappelijke rol. Meer dan 280.000 klanten van Crelan hebben ook coöperatieve aandelen van CrelanCo gekocht en zijn zo een stukje mede-eigenaar van de bank. Zij geloven in de toekomst van de bank en in het coöperatieve model en Crelan wil hen daarvoor erkennen.

 • Crelan laat de coöperanten delen in de winst.
 • Crelan voert een een commercieel beleid met voordelen op bankproducten voor de coöperanten.
 • Crelan bouwt een community uit voor haar coöperanten waarbij ze ook kunnen genieten van andere dan bancaire voordelen.
 • Via Crelan Foundation ondersteunt de bank maatschappelijk relevante en duurzame projecten van coöperanten.

Crelan stelt haar klanten centraal

Crelan werkt met zelfstandige bankagenten die hun eigen zaak uitbouwen in hun regio en het belang van de klanten voorop stellen.

Het belangrijkste kapitaal van Crelan zijn haar klanten en het vertrouwen van de klanten. Klantgerichtheid is dan ook geen hol begrip voor de bank.

 • Crelan wil een financieel adviseur zijn voor particulieren, voor ondernemers en voor de land- en tuinbouwers.
 • Crelan bouwt met haar klanten een vertrouwensrelatie uit, op lange termijn.
 • Crelan zal een 200-tal agentschappen uitbouwen tot businesscenters. Naast het advies aan particuliere klanten zullen zij ook een gespecialiseerd advies aanbieden aan de professionele klanten.

Bij Crelan gaan moderne technieken en een lokale dienstverlening hand in hand

Crelan gaat resoluut voor een omnichannel-aanpak. Ze wil de klant dus alle moderne faciliteiten aanbieden om zelf transacties uit te voeren, maar tegelijkertijd ook zeer lokaal aanwezig blijven met advies en een dienstverlening. Bij Crelan is het de klant die beslist hoe hij met zijn bank werkt en niet omgekeerd.

 • Crelan biedt de klanten moderne faciliteiten zoals myCrelan, de mobile app en Cash&More-toestellen en blijft deze ook verder ontwikkelen.
 • Tegelijkertijd is de bank met een kantorennet van meer dan 600 agentschappen zeer lokaal in de dorpskernen aanwezig om haar klanten te adviseren en verder te helpen.
 • In de komende drie jaar wil Crelan dit kantorennet nog verder versterken met een 250-tal medewerkers om het gespecialiseerd financieel advies voor de klanten nog verder uit te breiden.
 • Crelan wil ook haar aanwezigheid in de steden en op drukke plaatsen versterken met pop-upstores.

Samenwerken binnen de Groep

Crelan Insurance, Europabank en Crelan vormen samen de Crelan Groep. Op de markt ontwikkelen deze bedrijven zich als een afzonderlijk merk, maar Crelan ziet wel toe op een efficiënte samenwerking in het belang van de klanten.

Crelan heeft synergiën uitgewerkt met Europabank op het vlak van betaalverkeer, woonkredieten, renting en leasing.

Europabank biedt eveneens de schuldsaldoverzekeringen van Crelan Insurance aan.