Meten is Weten

BuSO De Pinker uit Poperinge kon rekenen op een financiële tegemoetkoming van Crelan Foundation voor het project ‘Meten is Weten’. Daarmee wil het jongeren met een mentale beperking doeltreffender voorbereiden op de steeds moeilijker wordende stap naar tewerkstelling.

Meer is weten

De bedoeling van het project ‘Meten is Weten’ is om jongeren met een mentale beperking objectief te screenen en in kaart te brengen wat hun trainbare vaardigheden zijn op het vlak van motoriek en inzicht. Na de screening wil BuSO De Pinker maximaal inzetten op het trainen van de vaardigheden die wél binnen de capaciteiten van de jongere liggen in plaats van te focussen op wat ze niet kunnen. Zo willen ze ervoor zorgen dat de jongeren positiever staan tegenover school en met vertrouwen de stap zetten naar het werkveld. Het meten van de capaciteiten gebeurt met de Ruward-test in combinatie met de Ruward-praktijkmodule. Crelan Foundation financiert een deel van de aankoop van de methode. De screening wordt gedaan bij de start van de schoolloopbaan (12-13 jaar) en nadien periodiek (15-16 jaar en 18-19 jaar). Op 20- à 21-jarige leeftijd kunnen de jongeren doorstromen naar een job.