Portfolio « Landbouw en Samenwerking: reflecties en alternatieven. »

Portfolio

Crelan Foundation steunt het project portfolio « Agriculture et Coopération: réflexions et alternatives » van Eclosio (NOG van de ULiège).

Sinds enkele jaren zijn we getuige van een opeenvolging van financiële, politieke, voedsel- en milieucrisissen die ons doen nadenken over de noodzaak om te kiezen voor de maatschappij waarin we willen leven.

Geconfronteerd met al deze uitdagingen organiseert Eclosio, de NGO van de Universiteit van Luik, informatie-, bewustmakings- en mobilisatieactiviteiten, met als doel het begrip van de globale uitdagingen te verbeteren, vooral voor de studenten van de Faculteit van Gembloux Agro-Bio Tech, verbonden aan de Universiteit van Luik.

Het portfolio « Agriculture et Coopération: réflexions et alternatives » (Landbouw en samenwerking: reflecties en alternatieven) is een opleiding gericht op lokale, participatieve en gemeenschapsgerichte actie met als ankerpunt de Noord-Zuid-interdependenties in de landbouw en het mondiale voedselsysteem. De nadruk ligt op het rollenspel, didactische en interactieve activiteiten. De theoretische informatie wordt geïllustreerd door talrijke concrete en praktische voorbeelden en getuigenissen van mensen die ervaring hebben opgedaan in het Zuiden. Studenten worden uitgenodigd om hun standpunten te verwoorden en polemische debatten worden bevorderd om het kritisch denken te versterken.