Samen naar een duurzame, betere wereld

Bij Crelan spelen we een rol in de levens van onze coöperatieve aandeelhouders, spaarders en ondernemers. We helpen hen hun doelen te realiseren en hun toekomst vorm te geven. We kunnen onze rol dan ook niet los zien van de bredere maatschappij waar we deel van uitmaken. Bij Crelan willen we méér zijn dan louter een financiële instelling, door actief ons steentje bij te dragen aan een betere, duurzame wereld.

monde durable

Samen duurzaam

Crelan zet vandaag al volop in op meer duurzaamheid, onder meer op vlak van energiebeheer, mobiliteit, materiaalbeheer en voeding. Bovendien scharen we ons achter de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

  • We zetten in op een duurzamer energiebeleid en streven ernaar om bewuster en efficiënter om te gaan met energie. Op die manier reduceren we jaar na jaar ons energieverbruik.
  • We voeren een groen mobiliteitsbeleid: onze hoofdkantoren in Anderlecht en Berchem zijn vlot bereikbaar met de fiets en het openbaar vervoer. Daarnaast bieden we al onze medewerkers de mogelijkheid om een (elektrische) fiets te leasen. Zo reduceren we de milieu-impact van de verplaatsingen van onze medewerkers.
  • We hebben aandacht voor een verantwoorde consumptie, waarbij papier, karton en pmd gesorteerd worden in functie van het recyclageproces. Daarnaast implementeren we binnen Crelan steeds meer papierloze beslissingsprocessen, zoals binnen het departement Kredieten.
  • We streven naar een gezonder, betaalbaar én ecologisch verantwoord voedingsbeleid. Dat brengen we sinds 2019 in de praktijk met een nieuw aanbod voor onze werknemers, gebouwd op vier pijlers: kwaliteit, duurzaamheid, ervaring en service.

Daarnaast heeft Crelan, ook in zijn bancaire activiteiten, oog voor duurzaamheid. Zo staan er in de algemene kredietpolitiek diverse engagementen die een duurzame kredietverstrekking stimuleren (strikte controle op schuldenlast, toekenning op basis van duurzame inkomsten, waarborgen in België eisen,…) en bieden we, via de ECO-Energiefinanciering, een lening met een gunstige rentevoet die bedoeld is voor energie-efficiënte investeringen.

Maar ook in zijn beleggingsaanbod heeft Crelan al langer oog voor duurzaamheid. Zo worden de vlaggenschipproducten beheerd volgens de ESG criteria (ESG staat voor Environmental, Social & Governance) en dat betekent dat de bedrijven waarin onze fondsen beleggen continu geëvalueerd en afgerekend worden op hun ecologische impact, hun sociaal beleid en hun deugdelijk bestuur.

We hebben op diverse terreinen al heel wat werk verzet én een solide basis voor de toekomst gelegd – waarover u meer kunt lezen in ons duurzaamheidsverslag. Maar we beseffen dat de weg nog lang en het werk niet af is. Als bank, en als maatschappij, staan we voor immense uitdagingen. Misschien is de impact die we als financiële instelling kunnen hebben op het milieu eerder beperkt, maar niettemin zijn we ervan overtuigd dat we een belangrijk signaal uitsturen door onze ecologische voetafdruk te willen verkleinen.

Bewustmaking

Naast onze hierboven aangehaalde interne inspanningen, zetten we ook in op bewustmaking. Bij deze projecten, die we onderverdelen in drie pijlers, betrekken we onze klanten en coöperanten. Samen willen we streven naar een duurzame, socialere en innovatievere samenleving.

1. Samen voor minder uitstoot

Bij Crelan zetten we graag ons groenste beentje voor. Minder broeikasgas uitstoten, meer bos beschermen: daar gaan we voor! Om dat in de praktijk te brengen, lanceren we bij Crelan het initiatief ‘Samen voor minder uitstoot’. Voor elke ECO-energiefinanciering die in 2021 wordt afgesloten, zullen we maar liefst vier bomen planten. Zo boeken we een dubbel positief effect voor het klimaat! Lees hier meer.

2. Samen voor een socialere samenleving

Al 275.000 klanten beslisten om coöperatieve aandeelhouder te worden, en dus voor een stukje mede-eigenaar te worden van onze bank. Zij onderschrijven onze waarden van verantwoord, persoonlijk, respectvol en verbonden bankieren. Dus willen we bij Crelan op onze beurt ook actief een bijdrage leveren aan de waarden die onze aandeelhouders begeesteren. Dat doen we door met de Crelan Foundation financiële steun te bieden aan maatschappelijk relevante en duurzame projecten van coöperatieve aandeelhouders. Lees hier meer.

3. Samen voor een innovatieve samenleving

Crelan kan bogen op een lange traditie in de landbouwsector. We koesteren die traditie niet alleen, we willen ze in de toekomst ook nog verder versterken. Daarom ondersteunt Crelan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe inzichten inzake landbouw. Dat doen we via twee ‘leerstoelen’ aan universiteiten. Bovendien werkt Crelan samen met Miimosa,
een platform dat via crowdfunding innovatieve projecten in de sectoren van land- en tuinbouw, voeding en energie ondersteunt.