Vernieuwing van de vloerbekleding van een verdieping van het verblijf van de ‘Coupole bruxelloise de l’Autisme’

Jean

De vzw ‘Coupole bruxelloise de l’Autisme’ zorgt voor de opvang van 15 volwassenen met autisme. Tot op vandaag is het het enige centrum in het Brusselse Gewest dat dag en nacht mensen met deze aandoening opvangt.

Aangezien het centrum weinig overheidssubsidies geniet, is het noodzakelijk dat het de uitrusting kan blijven aankopen die essentieel is voor het welzijn van de 15 bewoners. Daarom heeft de vzw een dossier ingediend.

De vloerbekleding van het centrum, die momenteel uit linoleum bestaat, is namelijk gescheurd en dit brengt de veiligheid van de bewoners in gevaar. De zwaar autistische bewoners kunnen niet alleen wonen en hebben 24 uur per dag behoefte aan de zorg van opvoeders.

Graag meer info? Bezoek https://www.estreda-condorcet.be/index.html