De ondersteunde projecten

Cultuurprojecten

Cultuur laat ons zowel terugkijken op ons verleden als nadenken over het heden en de toekomst. Cultuur zorgt voor een verrijking en opwaardering van onze maatschappij. Daarom verdienen ook culturele projecten onze steun.
Een van de vaste waarden binnen dit thema is de Galerie Crelan. Dit is een tentoonstellingsruimte in de hoofdzetel die Crelan-medewerkers en bezoekers laagdrempelig kennis laat maken met kunstwerken van ontluikende Belgische kunstenaars. Met deze exposities geeft Crelan Foundation deze kunstenaars op die manier dan ook een duwtje in de rug.

Ontdek de ondersteunde projecten

Milieuprojecten

Zorg dragen voor de aarde, onze enige thuis, is de plicht van elk van ons in het belang van onszelf, van dat van onze kinderen en van de generaties na hen. Crelan Foundation reserveert in dat opzicht ook een deel van de werkingsmiddelen voor initiatieven met een ecologische grondslag.

Ontdek de ondersteunde projecten

Gezondheidsprojecten

Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid zijn de sleutels tot een goed en gelukkig leven. Crelan Foundation draagt dan ook graag haar steentje bij aan initiatieven die onze gezondheid stimuleren, hetzij via onderzoek, hetzij via infoverstrekking of via het actief zorg dragen voor hen bij wie de gezondheid het even laat afweten.

Ontdek de ondersteunde projecten

Opleidingsprojecten

Het kan hierbij gaan om wetenschappelijk onderzoek naar duurzame technieken en om initiatieven die kennis verspreiden. Maar Crelan Foundation staat ook open voor kleinschalige initiatieven die kennis stimuleren bij bepaalde doelgroepen. Op die manier willen we ondernemerschap, zelfredzaamheid, vooruitgang en creativiteit stimuleren.

Ontdek de ondersteunde projecten

Crowdfunding in de sport

Mens sana in corpore sano, de Romeinen wisten het al. Een sportieve levensstijl draagt bij tot een gezond lichaam en een gezonde geest. Crelan is een actieve sponsor in de atletiek en het basketbal en ondersteunt bekende atleten zoals de familie Borlée. Met Crelan Foundation steunen we ook de minder bekende sporters en sporters met een beperking. We werken daarvoor samen met het crowdfundingplatform Sponsorise.Me. Samen helpen we sporters en sportclubs hun doel te bereiken.

 

Ontdek de ondersteunde projecten

De aanvragen die ingediend zijn onder het domein “Crowdfunding in de sport”, worden door Crelan Foundation doorgestuurd naar onze partner Sponsorise.Me voor verder behandeling.
De  crowdfundingprojecten die Crelan Foundation ondersteunt op de site van Sponsorise.Me en die in hun opzet slagen ontvangen 1.000 euro steun.