Internet- en telefoonfraude: wees waakzaam !

25 september 2019
mail_fraude

Op dit ogenblik circuleren in naam van Crelan frauduleuze berichten waarin gesuggereerd wordt dat binnen enkele dagen een betaling van uw rekening "zal worden afgeschreven". Deze berichten zijn vals. Ga er dus niet op in!

Crelan, noch enige andere bank, zal ooit telefonisch (zogenaamd vanuit de hoofdzetel), via sms of per mail haar klanten contacteren om één specifieke transactie te bevestigen of te annuleren. Ook zullen we u nooit vragen om online uw digipass of bankkaart te hernieuwen. 

Hieronder vindt u een voorbeeld van een frauduleuze e-mail.


Wat te doen als u dergelijk bericht ontvangt?

Krijgt u een dergelijke vraag of mail, stop dan onmiddellijk de transactie of correspondentie, en meld de frauduleuze mail via phishing@crelan.be. 

Ga nooit op dergelijke mail in en geef nooit uw digipass- of andere codes door aan derden. Uw digipass gebruikt u uitsluitend op eigen initiatief en nooit op vraag van derden. Weet dat het doorgeven van uw bankgegevens (kaarten, codes, …) aan derden als een zware fout wordt beschouwd en dat Crelan in dat geval niet zal tussenkomen bij eventuele schade.

 

Lees onze tips voor veilig online bankieren