Uitbetaling dividend boekjaar 2019

25 september 2020
Crelan vlag

Ten gevolge van de veiligheidsmaatregelen rond het coronavirus kon de Algemene Vergadering van CrelanCo pas op 25 juni 2020 worden gehouden.

Op deze vergadering is een voorstel goedgekeurd om voor het boekjaar 2019 een dividend van 3% uit te keren aan de coöperatieve aandeelhouders.

De uitbetaling van het dividend is evenwel onderworpen aan specifieke richtlijnen. Meer bepaald dienen we rekening te houden met de vraag die de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België in het kader van de coronacrisis aan de kredietinstellingen hebben gericht om tot 31 december 2020 geen dividenden uit te keren.

Hierdoor kan het dividend van 3% voor 2019 ten vroegste in januari 2021 en na het akkoord van de financiële autoriteiten worden gestort.