Betaalrekening Invest

Gratis betaalrekening voor beleggingstransacties

Wat kunt u met de Zichtrekening Invest doen?

Voor wie?

  • wanneer u uw beleggingstransacties gescheiden wil houden van de andere transacties op uw betaalrekening.
  • wanneer u wenst te beleggen bij Crelan, maar uw hoofdrekening nog bij een andere bank heeft.

Wat kunt u met de Zichtrekening Invest doen?

  • geldstorting aan het loket
  • incasso van een cheque
  • (niet-) SEPA-overschrijvingen naar eigen rekeningen
  • automatische betaalopdracht naar een Crelan-rekening
  • geldopvraging in euro aan het loket
  • online bankieren via myCrelan en mobiel bankieren via tablet of smartphone
  • intekenen op een fonds, een kasbon, een termijnrekening, coöperatieve aandelen, enz.
  • professioneel gebruik van de rekening

Niet mogelijk:

U kunt ook een Zichtrekening Invest in deviezen openen.
Daarvoor moet u wel houder zijn van een Zichtrekening Invest in euro.

De vergelijkingstool van de kosten voor de meest voorkomende diensten van zichtrekeningen, conform artikel VII. 4/4, §3 van de code economisch recht, wordt ter beschikking gesteld door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Op zoek naar een zichtrekening met debet- en kredietkaarten?