Klachtenformulier

Naam

Adres

Contact

Client

Reeds klant bij Crelan?

Klacht

Door het indienen van zijn klacht, geeft de betrokken persoon de uitdrukkelijke toestemming dat de door hem meegedeelde gegevens behandeld worden door de klachtendienst en doorgegeven worden aan de personen en diensten op wie de klacht betrekking heeft. Deze gegevens zullen slechts worden gebruikt voor de behandeling van de klachten en de evaluatie van de werking van de bank. Het dossier met alle briefwisseling, stukken en bewijselementen nodig voor het onderzoek van de klacht, wordt gearchiveerd en bewaard gedurende 10 jaar. De betrokken persoon beschikt over een recht tot toegang en over een recht tot rechtzetting van de eventueel onjuiste gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking is de NV Crelan, Klachtendienst, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel.

Crelan NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door Crelan NV en CrelanCo CV, hierna ‘Crelan’ genoemd. Crelan zal uw gegevens enkel verwerken voor de doelen zoals beschreven in de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring (zie verder). Crelan neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Als klant heeft u bepaalde rechten die u kosteloos kan uitoefenen. Voor meer informatie hierover of voor verdere toelichting omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen we naar de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring, beschikbaar in onze kantoren en op de website van de bank: https://www.crelan.be/nl/privacy. Indien u nog verdere vragen heeft, kan u contact opnemen via mail aan privacy@crelan.be of per post aan Crelan, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ter attentie van ‘Data Protection and Privacy Office’.