FAQ myCrelan

Toegang tot myCrelan

Wat zijn de voorwaarden om myCrelan te kunnen gebruiken?

Om myCrelan te kunnen gebruiken moet u klant zijn bij Crelan en titularis of mandataris zijn van minimaal één rekening (zichtrekening, spaarrekening, effectenrekening, …). Voor het aanmaken van een myCrelan abonnement kan u terecht bij uw Crelan agent.

Taalkeuze

In welke talen is myCrelan beschikbaar?

myCrelan is beschikbaar in 2 talen: NL en FR.

Gebruik digipass

Hoe activeer ik mijn nieuwe digipass?

Wilt u voor de eerste keer myCrelan gebruiken?

Bent u een nieuwe klant die voor de eerste keer aanmeldt in myCrelan?

 • Via de post ontvangt u een brief met uw 'gebruikersidentificatie' (bvb AB12BA). Deze heeft u nodig om aan te melden. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet doorgegeven worden aan derden.
 • Wanneer u de allereerste keer wilt aanmelden dan heeft u ook de éénmalige activatiecode nodig die u eveneens via de post via een brief hebt ontvangen.
 • U Klikt op 'nieuw profiel aanmaken' en volgt de stappen. Uw Profiel wordt bewaard op deze PC/laptop/tablet. Indien u nadien op een andere PC/laptop of tablet gaat werken moet u opnieuw klikken op 'nieuw profiel aanmaken' en de stappen volgen.

Profiel aanvullen bij eerste keer aanmelden in myCrelan

De eerste keer dat u aanmeldt in myCrelan wordt gevraagd om:

 • Uw daglimiet te kiezen. U kan kiezen uit een limiet van 2.500, 5.000 of 10.000 euro. Maak zeker een weloverwogen keuze in functie van uw dagdagelijkse noden. Heeft u op een bepaalde dag toch nood aan een hogere limiet dan kan u steeds bij uw agent terecht om de limiet tijdelijk te laten verhogen.
 • uw persoonlijke gegevens te bevestigen en indien nog nodig uw telefoon, GSM en E-mailadres aan te vullen.

U heeft reeds aangemeld in myCrelan en wil opnieuw aanmelden?

U heeft reeds een aangemaakt profiel?

Klik op 'aanmelden' in het desbetreffende profiel.
U hoeft geen gebruikersidentificatie en geen digipass-nummer meer in te geven. U kan gebruik maken van uw digipass of van Crelan Sign (beschikbaar in Crelan Mobile op uw smartphone of iPhone) om aan te melden. De keuze van hetzij digipass, hetzij Crelan Sign gebeurt in het linkermenu.

In het linkermenu vindt u uw gebruikersidentificatie terug alsook het serienummer van uw digipass. Wanneer u een nieuwe digipass zou krijgen, kan u daar het nummer van uw digipass wijzigen.

U heeft nog geen profiel aangemaakt ?

U klikt op 'nieuw profiel aanmaken' en volgt de stappen. U gebruikt dezelfde 'gebruikersidentificatie' (bvb AB12BA) die u ook gebruikte voor Crelan Online.
Uw Profiel wordt bewaard op deze PC/laptop/tablet. Indien u nadien op een andere PC/laptop of tablet gaat werken moet u opnieuw klikken op 'nieuw profiel aanmaken' en de stappen volgen.

U wil aanmelden zonder een 'profiel' aan te maken?

Klik op 'Klik hier als u wilt aanmelden zonder dat uw identificatiegegevens bewaard blijven'.
Dit doet u bijvoorbeeld voor gebruik van myCrelan via een PC/laptop/tablet die niet van u is, bvb in een bibliotheek, op 't werk, in hotel, ... . Op deze manier worden de gegevens van uw digipass en uw gebruikersidentificatie niet bewaard en zijn ze niet zichtbaar voor derden die na u de PC/laptop/tablet gebruiken.

U wil uw Profiel verwijderen?

U klikt op het 'kruisje' in de rechterbovenhoek van het profiel.

U had een profiel aangemaakt en dit is plots verwijderd?

Bepaalde veiligheidsinstellingen en/of antivirus pakketten op de PC/Laptop/tablet kunnen er voor zorgen dat dit profiel automatisch wordt verwijderd. In dat geval kan u dit profiel eenvoudig opnieuw aanmaken door de stappen te volgen. Indien u een foto had toegevoegd dan zal deze automatisch opnieuw verschijnen na het opnieuw aanmaken van het profiel.

Kan ik een extra digipass aanvragen om aan te melden in myCrelan?

Installeer Crelan Mobile op uw smartphone/iPhone

Indien u reeds een myCrelan abonnement heeft dan kan u op uw smartphone/iPhone de 'Crelan Mobile' app installeren. Via de Crelan Mobile app heeft u toegang tot Crelan Sign. De toegang tot Crelan Sign vindt u op aanmeldscherm in Crelan Mobile. 
Bij het aanmelden in myCrelan kan u in de linkerbalk kiezen voor 'via Digipass' of 'via 'Crelan Sign'. Als u klikt op 'via Crelan Sign' dan verschijnt op het scherm een kleuren QR-code. Deze kan u inscannen via Crelan Sign, u bevestigt met de 'mobiele pin' op uw smartphone/iPhone en u krijgt automatisch toegang tot myCrelan.  Via Crelan Sign kan u ook nieuwe transacties ondertekenen en bevestigen. Op deze manier heeft u altijd een extra 'digipass' bij de hand.

Wat als ik een nieuwe digipass krijg ter vervanging van mijn vorige digipass?

Indien u reeds een profiel had aangemaakt om aan te melden in myCrelan dan is het serienummer van uw vorige digipass bewaard.

U kan het serienummer van uw nieuw ontvangen digipass eenvoudig toevoegen door te klikken op het potlood-icoontje dat u vindt in het linker menu naast het oude serienummer. Vervolgens vult u het nieuwe serienummer in.

U heeft problemen bij het aanmelden in myCrelan?

Klik op 'Contacteer ons'

U vindt hier info omtrent de bereikbaarheid van onze Servicedesk om u verder te helpen.

Welke functionaliteiten komen beschikbaar na het aanmelden in myCrelan?

Algemeen

Na het aanmelden heeft U toegang tot volgende functionaliteiten:

 • Profiel aanpassen
 • Dashboard
 • Rekeningen en kaarten
 • Betalen
 • Inbox
 • Beleggen
 • Kredieten

Links beneden staan de contactgegevens van het agentschap waar de 'standaard zichtrekening' wordt beheerd. (zie ook onder 'Beheer profiel' waar de standaard zichtrekening kan beheerd worden)

Profiel aanpassen

Zichtbaar na aanmelden, klikken in linkermenu op 'profiel aanpassen'

'Beheer profiel'
Hier kan u:

 • een foto toevoegen/beheren
 • de taalkeuze maken: NL - FR -DE
 • de standaard zichtrekening beheren
 • de bereikbaarheidsinfo wijzigen
 • een update doen van uw eID bvb. voor het aanpassen van uw adres indien u verhuisd bent, indien uw eID op vervaldag is gekomen, … (inlezen via kaartlezer)

'Beheer rekeningen'
Hier heeft u een overzicht van alle zichtrekeningen en spaarrekeningen waar u een mandaat op heeft. U heeft ook de mogelijkheid om rekeningen (on)zichtbaar te maken in uw myCrelan.

'Beheer contracten'
Hier heeft u de mogelijkheid tot het beheren (verwijderen/blokkeren) van alle actieve abonnementen aanwezig op uw smartphone of tablet.  Als ouder kan u ook de contracten beheren van de minderjarige kinderen.

'Beheer limieten'
Hier heeft u de mogelijkheid tot het beheren van de gebruikslimieten in myCrelan, Crelan Mobile en Payconiq.  Indien de vermelde max. limiet niet volstaat voor het uitvoeren van een betaling dan kan u steeds contact opnemen met uw Crelan agent voor het bekomen van een verhoogde limiet. Deze wordt toegekend voor een max. duurtijd van 1 jaar en moet nadien indien nodig opnieuw aangevraagd worden. Als ouder kan u ook de limieten van de contracten op naam van de minderjarige kinderen beheren.

'Beheer rekeningafschriften'
Wanneer u een myCrelan abonnement neemt dan ontvangt u automatisch de rekeningafschriften van al uw rekeningen in myCrelan.  Deze worden automatisch gearchiveerd en blijven gedurende 10 jaar beschikbaar via myCrelan. U hoeft ze dan ook niet onmiddellijk op papier af te drukken. U kan deze later afdrukken waar en wanneer dit nodig zou zijn. U kan eventueel de PDF ook elektronisch bewaren op de harde schijf van uw PC.

Hier heeft u de mogelijkheid tot het beheren van de rekeningafschriften van al de rekeningen waar u een mandaat op heeft (zicht, spaar, effecten, pensioenspaar, kredieten, ...) en dit voor wat betreft het kiezen van de verzendfrequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks).

Wenst u toch uw rekeningafschriften op papier via de post te ontvangen, neem dan contact op met uw Crelan agent. Hou dan wel rekening met eventuele portkosten. Deze vindt u terug op de tarieflijst die beschikbaar is op www.crelan.be.

'Beheer kaarten'
Hier krijgt u een overzicht van alle debet- en kredietkaarten gelinkt aan de zichtrekening(en) die beschikbaar zijn in uw myCrelan.

U heeft de mogelijkheid om de diverse functionaliteiten aanwezig op deze debetkaart(en) te beheren:

 • contactless functie
 • gebruik geldautomaten
 • gebruik tankstations
 • gebruik winkels
 • gebruik internet
 • activeren buiten Europa

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om de gebruikslimieten van deze kaarten te beheren (bvb. bij gebruik in de winkel, voor betalingen via ’t internet, voor het afhalen van cash aan de Cash&More of ATMs, …) alsook de notificaties bvb het ontvangen van een SMS-notificatie ingeval van transacties in een ander devies dan EUR binnen de EER. Heeft u de PIN van uw debetkaart per ongeluk geblokkeerd, dan kan u hier ook een ‘reset’ van de PIN uitvoeren.

Als ouder kan u ook de debetkaarten op naam van uw minderjarige kinderen beheren.

Momenteel is het nog niet mogelijk om de diverse functionaliteiten aanwezig op de kredietkaart(en) alsook de limieten te beheren maar dit staat wel op onze roadmap. U kan wel al de notificaties beheren bvb het ontvangen van een SMS-notificatie ingeval van transacties in een ander devies dan EUR binnen de EER.

'Toegang tot uw rekeningen door derde partijen'
Hier vindt u een overzicht van de door u gegeven toegangen aan derde partijen (TPP), inclusief de vervaldag ervan.  U kan steeds toegang geven voor een maximum duurtijd van 90 dagen, nadien dient u deze toegang opnieuw te bevestigen. Deze maximum duurtijd is wettelijk bepaald in kader van PSD2.

Daarnaast kan u hier de toegang tot ‘saldo-bevestiging’ registreren die u kan geven aan een derde partij (TPP) in kader van de PSD2 wetgeving.

'Overzicht andere bankrekeningen'
Hier vindt u een overzicht van de bankrekeningen die u aanhoudt bij andere banken en die u heeft toegevoegd in myCrelan en Crelan Mobile. U kan deze hier ook beheren: synchroniseren, verwijderen, consent verlengen,….

'Beheer Algemene volmachten'
Hier vindt u een overzicht van de ‘algemene’ volmachten die u heeft toegekend aan derden. Een ‘algemene’ volmacht is veel ruimer dan een gewoon mandaat. Met een algemene volmacht verleent u aan die persoon de bevoegdheid om verrichtingen uit te voeren en/of handelingen te stellen in uw naam en voor uw rekening bij uw bank. Voor meer info: zie Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen – punt 1.2.11 volmachten. Het Algemeen Reglement is beschikbaar op www.crelan.be.

'Beheer Verzendinstructies'
Bij de creatie van een myCrelan abonnement zorgt Crelan er voor dat u voortaan ook uw documenten, beleggingsorders, .. via myCrelan ontvangt en niet meer via de post. Wenst u deze toch nog via de post te ontvangen dan kan u dit hier wijzigen.

Dashboard

Algemeen

Op deze pagina krijgt u een overzicht van:

 • De rekeningen en kredietkaarten die u hebt toegevoegd aan uw dashboard. (Zie 'Rekeningen en kaarten' om deze toe te voegen aan het dashboard). U kan tot max. 5 rekeningen en/of kredietkaarten toevoegen aan het Dashboard. Als u op één van deze rekeningen/kredietkaarten klikt, gaat u onmiddellijk naar de verrichtingshistoriek.
  Indien u klikt op het gele sterretje rechtsboven dan wordt de desbetreffende rekening/kredietkaart uit het dashboard verwijderd. Toevoegen van rekeningen aan het Dashboard kan ook via 'Rekeningen en Kaarten'.Rechtsboven staat een icoon om de layout te wijzigen naar een grafiek die de verrichtingen van de laatste maand weergeeft per rekening.
  Indien u minder dan 5 rekeningen aan het dashboard hebt toegevoegd, verschijnt een extra tile voor het toevoegen van rekeningen/kaarten aan het dashboard.
 • De recentste berichten die Crelan en/of uw agent u gestuurd hebben.
  Rechtsbeneden staat een gele knop om onmiddellijk naar de functionaliteit 'Europese overschrijving' te gaan.

Rekeningen en Kaarten

Algemeen

Op deze pagina krijgt u een overzicht van alle zicht- en spaarrekeningen waarop u een mandaat of algemene volmacht heeft, alsook de kredietkaarten en debetkaarten gelinkt aan deze zichtrekeningen.  Deze pagina biedt ook de mogelijkheid om een debetkaart aan te vragen.
Om rekeningen en/of kredietkaarten zichtbaar te maken op het Dashboard klikt u op het 'sterretje'. Indien het sterretje 'geel' is, dan is deze al beschikbaar op het Dashboard.
In functie van het klantenprofiel kan hier ook een nieuwe zicht- en/of spaarrekening geopend worden.

Door te klikken op het icoontje rechtsboven krijgt u een overzichtslijst van alle zicht- en spaarrekeningen en van de krediet- en debetkaarten.

Door te klikken op een zicht- of spaarrekening gaat u naar de rekeninghistoriek.

Door te klikken op een kredietkaart krijgt u een overzicht in real-time van de uitgaven met de kredietkaart(en) en kan u de maandelijkse uitgavenstaten downloaden door op het icoontje te klikken achter 'uitgavenstaat: xx/xx/xxxx'.

Door te klikken op een debetkaart kan je de diverse functionaliteiten (contactless, beheer buiten Europa,...) en de limieten beheren.

Detail zicht- en spaarrekeningen

Door te klikken op een specifiek rekeningnummer gaat u naar de rekeninghistoriek. Deze is beschikbaar over een periode van de laatste 2 jaar. Als u klikt op een specifieke verrichting ziet u meer detail ervan en u kan hiervan ook een afdruk (pdf) maken. De verrichtingen opgenomen in de betaalagenda bvb een overschrijving met memodatum, een doorlopende opdracht die binnenkort wordt uitgevoerd, ... worden  hier getoond (boven de balk met de maanden en jaartallen). Heeft u een overschrijving met memodatum geregistreerd en u wilt deze achteraf wijzigen of schrappen dan kan dit door te klikken op die specifieke verrichting en vervolgens op de vermelde icoontjes.
Bovenaan in de groene balk heeft u de mogelijkheid om een 'alias' in te geven voor de rekening bvb als u wil aanduiden dat u een bepaalde spaarrekening gebruikt om te sparen voor een reis, een nieuwe auto, ... .
In de groene balk heeft u ook de mogelijkheid om te 'zoeken' namelijk via een eenvoudige zoekfunctie of via een geavanceerde zoekfunctie.
Via de eenvoudige zoekfunctie kan u snel een bedrag, een verrichting met een bepaalde mededeling of naar een bepaald rekeningnummer zoeken.
Via de geavanceerde zoekfunctie heeft u de mogelijk om meer criteria op te geven om een specifieke zoekopdracht uit te voeren. U vult de nodige velden in en klikt vervolgens op 'Zoek' Vervolgens kan u het resultaat exporteren in een PDF, TXT, CSV of Excel bestand.
Via het 'sterretje' rechtsboven in de groene balk kan u de rekening toevoegen op/verwijderen uit het Dashboard.
Indien u meerdere zicht- en/of spaarrekeningen heeft, kan u door te klikken op 'Volgende' boven de groene balk naar de volgende rekening navigeren.
Bij de spaarrekeningen staan er 2 extra icoontjes in de groene balk namelijk voor de 'detail renteberekening' en voor het maken van een 'Simulatie geldopneming' dwz voor het berekenen van het intrestverlies als gevolg van de geldopneming. Afhankelijk van het type zicht- en/of spaarrekeningen die u al heeft, heeft u hier de mogelijkheid om bijkomend een zicht- en/of spaarrekening te openen.

Zichtrekeningen andere banken

Hier heeft u de mogelijkheid om uw zichtrekeningen die u aanhoudt bij een andere bank in België toe te voegen in myCrelan. U volgt gewoon de stappen zoals aangegeven in het scherm. Zoals bepaald door de wetgever in kader van de PSD2 wetgeving geeft u steeds voor een periode van 90 dagen de toestemming aan Crelan om de gegevens met betrekking tot uw andere zichtrekeningen in uw naam te gaan ophalen bij de andere bank. Deze toestemming moet u om de 90 dagen hernieuwen.

Eens deze rekeningen zijn toegevoegd, vindt u hier het actuele saldo, de transactiehistoriek (minimaal 90 dagen terug in de tijd) en de detail van de transacties. 

Detail kredietkaarten

Door te klikken op een kredietkaart gaat u naar de detailhistoriek van de voorbije 2 jaar (indien van toepassing). De verrichtingen worden getoond in 'real-time'. Door te klikken op het icoontje achter 'uitgavenstaat: xx/xx/xxxx' kan je de uitgavenstaat downloaden.
Bovenaan in de groene balk vindt u de detailgegevens van de kredietkaart alsook de datum waarop de volgende debitering zal plaats vinden.
Door te klikken op het 'pijltje' achter Beschikbaar bedrag krijgt u een detail van de limiet, het gereserveerd bedrag en het totaal van de transacties uitgevoerd tijdens de laatste periode.   U kan hier ook de notificaties beheren bvb voor het ontvangen van een SMS-notificatie ingeval van transacties in een ander devies dan EUR binnen de EER.

Detail debetkaarten

Hier heeft u de mogelijkheid om de diverse functionaliteiten aanwezig op de debetkaart te beheren:

 • contactless functie
 • gebruik geldautomaten
 • gebruik tankstations
 • gebruik winkels
 • gebruik internet
 • activeren buiten Europa

Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om de gebruikslimieten van deze kaarten te beheren.  U kan hier ook de notificaties beheren bvb voor het ontvangen van een SMS-notificatie ingeval van transacties in een ander devies dan EUR binnen de EER.

Betalen

Algemeen

Op deze pagina vindt u volgende functionaliteiten:

 • Europese overschrijvingen in EUR
 • Nog te tekenen overschrijvingen
 • Instantbetaling
 • Andere overschrijvingen
 • Beheer domiciliëringen
 • Beheer doorlopende opdrachten
 • Beheer begunstigden

Europese overschrijving in EUR

Hier kan u een Europese overschrijving in EUR ingeven binnen de max. toegestane gebruikslimiet. (zie 'Profiel aanpassen - Beheer limieten'). Indien u in myCrelan ook uw zichtrekening(en) van een andere bank in België heeft toegevoegd (zie Zichtrekeningen andere banken) dan kan u deze ook kiezen als ‘opdrachtgevende rekening’.
U kan kiezen tussen een overschrijving naar een 'eigen' rekening of naar een 'andere' rekening.  Indien het een overschrijving betreft naar een begunstigde die nog niet is opgenomen in het begunstigdenbestand dan kan u deze onmiddellijk laten opnemen in dit bestand door het vak 'begunstigde bewaren' aan te vinken. Indien het een overschrijving betreft naar een begunstigde die reeds is opgenomen in het begunstigdenbestand dan kan u deze kiezen uit dit bestand door op het icoontje naast 'naam' te klikken en vervolgens een begunstigde te zoeken en aan te klikken.
Vervolgens kan u nog kiezen voor een gestructureerde of vrije mededeling en eventueel voor een uitvoeringsdatum in de toekomst (max. 364 dagen in de toekomst).
Nadien kiest u voor 'volgende overschrijving' indien u nog andere overschrijvingen wil invoeren en deze gezamelijk wil tekenen, of kiest u voor 'Bevestigen' om de overschrijving onmiddellijk te tekenen en te verzenden naar Crelan ter uitvoering.

Nog te tekenen overschrijvingen

Hier vindt u alle reeds ingevoerde overschrijvingen terug die nog niet werden bevestigd via de digipass of via Crelan Sign.  Hier kunnen tot max. 50 overschrijvingen worden bewaard zonder te bevestigen.  Bevestigen kan 'per overschrijving' of 'per groep' van max. 20.

Instantbetaling (tijdelijk onbeschikbaar)

Hier kan u een instantbetaling ingeven binnen de max. toegestane gebruikslimiet. Een Instantbetaling van een Crelan zichtrekening naar een rekening bij een andere bank is slechts mogelijk indien de begunstigde bank ook is aangesloten op het systeem van Instantbetalingen. In myCrelan wordt dit voor u automatisch gecontroleerd op het moment dat u de betaling bevestigt. Dit is ook de reden waarom u na ingave van één Instantbetaling onmiddellijk moet 'bevestigen' en waarom u niet eerst meerdere instantbetalingen kan ingeven en daarna pas bevestigen.
Een instantbetaling wordt na bevestiging met de digipass of Crelan Sign onmiddellijk verzonden naar de tegenpartij met als gevolg dat de begunstigde een paar seconden later het bedrag op zijn rekening kan zien staan.
Voor eventuele kosten als gevolg van Instantbetalingen verwijzen we u naar de Tarieflijst die beschikbaar is op www.Crelan.be.
Een instantbetaling van een Crelan rekening naar een andere Crelan rekening is niet mogelijk. Een dergelijke betaling moet u uitvoeren via Europese overschrijving in EUR. Gezien het feit dat de betaling tussen 2 Crelan rekeningen verloopt, wordt deze ook onmiddellijk uitgevoerd. 

Andere overschrijvingen

Hier kan u overschrijvingen ingeven die niet aan de SEPA voorwaarden voldoen bvb een overschrijving in EUR of ander devies naar een rekening in EUR of devies bij een bank gevestigd in een land buiten de SEPA zone.

Ook een overschrijving van een Crelan zichtrekening in EUR naar een Crelan zichtrekening in vreemde munt is mogelijk.

Beheer domiciliëringen

Hier vindt u een overzicht van alle domiciliëringen (ook Sepa Direct Debits genoemd) hetzij van al uw rekeningen, hetzij van een specifieke rekening.
Door te klikken op een bepaalde domiciliëring krijgt u een overzicht van de reeds uitgevoerde domiciliëringen. Door te klikken op een reeds uitgevoerde domiciliëring krijg je meer info hierover. Door te klikken op het icoontje rechts kan u de terugbetaling van de reeds uitgevoerde domiciliëring vragen bvb als u niet akkkoord bent het gedebiteerde bedrag. Een terugbetaling vragen via myCrelan kan tot 8 weken na de debitering. Wil u een terugbetaling vragen van een gedebiteerde domiciliëringe ouder dan 8 weken dan moet u contact opnemen met uw agent.
In myCrelan heeft u ook de mogelijkheid om een domiciliëring te blokkeren bvb indien u niet akkoord gaat met de tegenpartij dat zij een bepaald bedrag van uw rekening debiteren. Opgelet: bespreek dit altijd eerst met de tegenpartij want als gevolg van een niet-betaling kunnen er altijd extra kosten worden aangerekend. De geblokkeerde domiciliëringen staan in een lichtgrijze balk.
Voor het schrappen van een domiciliëring moet u steeds contact opnemen met de tegenpartij al dan niet via aangetekende brief.

Beheer doorlopende opdrachten

Via deze functionaliteit krijgt u een overzicht van alle lopende doorlopende opdrachten (inclusief eventuele doorlopende opdrachten bijvoorbeeld voor pensioensparen) en kan u er ook een nieuwe aanmaken.
Als u naar de detail gaat van één specifieke doorlopende opdracht en klikt op de icoontjes rechts in de lijst heeft u de mogelijkheid tot het wijzigen en/of schrappen van de doorlopende opdracht.
Een nieuwe doorlopende opdracht kan enkel en alleen gegeven worden op een zichtrekening. Er zijn verschillende frequenties mogelijk alsook een vast of een variabel bedrag.

Overzicht begunstigden

Hier vindt u een overzicht van alle reeds gecreëerde begunstigden en kan u ook nieuwe begunstigden toevoegen. Er is ook een zoekfunctie voorzien want er kunnen tot 1.000 begunstigden bewaard worden.
Als u op een specifieke begunstigde klikt, heeft u de mogelijkheid om deze te wijzigen of te schrappen (zie de 2 icoontjes).
Begunstigden die aangemaakt worden via Crelan Mobile komen in dit begunstigdenbestand terecht en moeten hier nog 'bevestigd' worden hetzij met de digipass, hetzij met Crelan Sign.

Inbox & Documenten

Algemeen

U heeft toegang tot volgende functionaliteiten:

 • Inbox
 • Elektronische documenten
 • Rekeningafschriften
 • Uitgavenstaten kredietkaarten
 • Zoomit

Inbox

Hier vindt u alle berichten verstuurd hetzij door Crelan, hetzij door het agentschap alsook tot de berichten die u zelf heeft verstuurd naar uw agent. U heeft de mogelijkheid om berichten die u niet wenst te bewaren, te schrappen.  U kan ook een afspraak aanmaken alsook een nieuw bericht versturen.

Elektronische documenten

In deze box worden volgende documenten ter beschikking gesteld:

 • documenten die in het agentschap elektronisch werden ondertekend (met eID of debetkaart)
 • attesten woningkredieten
 • attesten pensioensparen                                                                                                         
 • andere briefwisseling, beursorders, …      

Rekeningafschriften

In deze box komen alle rekeningafschriften terecht waarvoor u gekozen heeft deze 'online' te ontvangen. De rekeningafschriften worden aangemaakt volgens de door u gekozen frequentie. De rekeningafschriften kunnen worden gedownload in een PDF-formaat. Deze worden tot 10 jaar elektronisch bewaard en kunnen op ieder moment worden afgeprint indien nodig.
U heeft ook steeds de mogelijkheid om ongeacht de ingestelde frequentie de uittreksels 'op aanvraag' aan te maken indien u deze voor speciale doeleinden nodig heeft bvb als bewijs van betaling. Het beheer van de rekeningafschriften kan gedaan worden via 'profiel aanpassen' en vervolgens 'beheer rekeningafschriften'.

Uitgavenstaten kredietkaarten

U vindt hier alle uitgavenstaten terug van uw kredietkaart(en) en kan deze hier downloaden.

Zoomit

U vindt hier alle documenten/facturen/... Twaarvoor u gekozen heeft deze via Zoomit te ontvangen en eventueel ook te betalen.  Via de knop Zoomit kan u op de site van Zoomit zelf de Verzenders, Documenten en Instellingen beheren.

Beleggen

Algemeen

Hier vindt u een overzicht van al uw beleggingen en investeringen (fondsen, aandelen, pensioensparen, coöperatieve aandelen, ...)

Investeringen

Hier kan u uw portefeuille en beleggingsstrategie vinden. In voorkomend geval kan u de hoedanigheid van 'houder', 'medehouder' en 'gevolmachtigde' wijzigen of de effectenrekening kiezen.  U kan ook doorklikken op de diverse onderdelen 'Investeringen, Pensioenspaarrekening, Coöperatieve aandelen en Spaarrekeningen'.  Rechtsboven staan 2 icoontjes nl. één voor het afprinten van een overzicht van alle investeringen en één voor het wijzigen van de layout van het scherm.

Pensioensparen (tijdelijk enkel consultatie)

Hier vindt u een overzicht van de huidige situatie van uw pensioenspaarfonds. In functie van de door u gemaakte keuzes kan u uw doorlopende opdracht beheren, een storting uitvoeren. U kan hier ook van pensioenspaarfonds wijzigen.
Heeft u nog geen pensioenspaarfonds dan kan u er hier één openen. Hiervoor zal u wel eerst een vragenlijst moeten doorlopen om uw risicoprofiel te bepalen. Op basis van uw risicoprofiel zal u toegang krijgen tot het voor u passende pensioenspaarfonds.

Coöperatieve aandelen (tijdelijk enkel consultatie)

Indien u reeds coöperant bent van Crelan vindt u hier een overzicht van de huidige situatie van uw coöperatieve aandelen. In functie van het aantal coöperatieve aandelen die u reeds in uw bezit heeft en in functie van de geldigheid van uw risico-profiel kan u al dan niet coöperatieve aandelen bijkopen.
Om te genieten van uw voordelen als coöperant vindt u hier ook uw coöperantencode terug.
Bent u nog geen coöperant dan heeft u hier de mogelijkheid om coöperant te worden. Eerst zal u een aantal vragen moeten beantwoorden om uw risicoprofiel te bepalen en na te gaan of uw in aanmerking komt om deze aandelen aan te kopen.

Kredieten

Algemeen

Hier vindt u een overzicht van uw lopende kredieten en kan u ook een aanvraag ingeven tot het bekomen van een lening op afbetaling bvb voor een nieuwe auto, een verbouwing, ...

Overzicht kredieten

Hier vindt u alle detailinfo omtrent uw lopende kredieten (contractnummer, ontleend kapitaal, duurtijd, rentevoet, saldo in kapitaal, ...)

Aanvraag lening op afbetaling

Hier kan u rechtstreeks een lening op afbetaling aanvragen voor:

 • een lening voor een nieuwe wagen (max. 24 maanden oud)
 • een lening voor een tweedehandswagen
 • een renovatielening
 • een ECO-energiefinanciering.

Na het klikken op het type lening wordt u automatisch doorgelinkt naar www.Crelan.be waar u kan starten met een simulatie van de gevraagde lening en vervolgens de aanvraag van de lening.

Limieten

Standaardlimiet

De eerste keer dat een nieuwe online gebruiker aanmeldt in myCrelan wordt gevraagd om zijn daglimiet te kiezen namelijk 2.501, 5.001 of 10.001 euro. Deze is geldig voor een periode van 1 jaar. In functie van het gebruik van deze daglimiet het afgelopen jaar zal de klant al dan niet gevraagd worden om opnieuw een keuze te maken op de jaarlijkse vervaldag. Voor minderjarigen gelden lagere standaardlimieten. Voor meer info over deze limieten kan u terecht bij uw agent.

Minderjarigen

Hebben minderjarigen toegang tot myCrelan en toegang tot dezelfde functies?

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen minderjarigen toegang krijgen tot myCrelan mits toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers. De toegang tot functies is standaard bepaald volgens de leeftijd en verschillen ten opzichte van de toegangen door meerderjarige klanten.  Daarnaast is het zo dat de ouders via hun eigen myCrelan abonnement de limieten van hun minderjarige kinderen kunnen bepalen (binnen de vastgelegde standaardlimieten).

Beherend kantoor

Gegevens met betrekking tot het kantoor

Eens aangemeld heeft u links beneden op het scherm het kantoor tot wie u zich kan wenden voor eventuele vragen met betrekking tot uw myCrelan abonnement.

Aanmelden in myCrelan

Het aanmelden in myCrelan kan gebeuren via de digipass en via Crelan Sign dat beschikbaar is in de Crelan Mobile app.

Homebanking voor PRO-users

Heeft Crelan ook een homebanking tool voor professionele gebruikers?

Voor zijn professionele gebruikers heeft Crelan recent ook de myCrelan Pro homebanking tool ontwikkeld. Voor meer info hierover kan u terecht bij uw agent of op www.crelan.be

Info over myCrelan Pro