Homebanking via myCrelan Pro

Homebanking via myCrelan Pro

  • Veilig online bankieren op elk moment
  • Betalingen raadplegen en overschrijvingen doen
  • Helder en volledig overzicht van uw bankzaken
  • Extra businessmogelijkheden

Online bankieren met myCrelan Pro

MyCrelan Pro biedt u extra business mogelijkheden, bovenop alle functies van myCrelan:

SEPA-betalingen en –domiciliëringen in batch verwerken

  • Inlezen van een lijst met SEPA-betalingen in EUR die u zelf hebt aangemaakt of vanuit uw boekhoudprogramma.
  • Inlezen van een lijst met SEPA-domiciliëringen vanuit uw boekhoudprogramma.

CODA-files opladen naar uw boekhoudprogramma

  • Inlezen van elektronische rekeninguittreksels in uw boekhoudpakket.

Medewerkers van uw bedrijf of uw externe boekhouder toegang geven

  • Derden toegang geven tot my Crelan Pro, zonder dat ze verrichtingen kunnen ondertekenen.