ICB

ICB

ICB is een afkorting voor "Instelling voor Collectieve Beleggingen".

Indien er voor één van onze fondsen uit ons gamma een "Kennisgeving aan de aandeelhouders" van toepassing is, wordt dit op deze pagina gepubliceerd. De aandeelhouders zijn in dit geval, de beleggers in het betrokken fonds.

Amundi Funds

Kennisgeving aan de aandeelhouders van Amundi Funds betreffende onderstaande wijzigingen

 1. Wijziging beleggingsbeleid en beheerproces: Amundi Funds Euroland Equity Small Cap en Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond
 2. Wijziging van beleggingsbeheerder: Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic
 3. Wijziging beleggingsbeleid: Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities
 4. Wijziging beleggingsbeleid: Amundi Funds Pioneer Income Opportunities
 5. Naamswijziging subfonds, wijziging beleggingsbeleid en benchmarkwijziging: Amundi Funds Global Inflation Bond
 6. Wijziging beleggingsbeleid en aanstelling van subbeleggingsbeheerder: Amundi Funds Global Aggregate Bond
 7. Wijziging beleggingsbeleid: Amundi Funds Equity Japan Target
 8. Naamswijziging van beoogde uitkeringsaandelenklassen
 9. Wijziging beleggingsbeleid: Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income; Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income en Amundi Funds Multi-Asset Real Return
Informatiebundel (Download het bestand )

Crelan Invest

De aandeelhouders van de Naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht Crelan Invest worden in kennis gesteld van de beslissing van de raad van bestuur om de plaats van publicatie van de netto-inventariswaarde te wijzigen. Vanaf 1 januari 2023 zullen de NAV's nog slechts dagelijks in de financiële pers "De Tijd" en "L'Echo" worden gepubliceerd (en niet meer op de website van Beama (www.beama.be)).
Kennisgeving aan de aandeelhouders (Download het bestand )

Crelan Fund

De aandeelhouders van CRELAN FUND, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht (hierna “de Bevek”), worden in kennis gesteld van de volgende wijzigingen in het prospectus van de Bevek:
 1. Wijziging van de berekeningsfrequentie van de netto-inventariswaarde ("NIW"). De wekelijkse berekening van de NIW van elk van de compartimenten EconoFuture en EconoNext zal worden vervangen door een dagelijkse berekening.
 2. Benoeming van een sub-distributeur. De globale distributeur Crelan N.V. heeft besloten om AXA Bank Belgium (Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht) aan te stellen als sub-distributeur.
 3. Bezoldiging van de commissaris. Na de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren SC s.f.d. SCRL door de vergadering als commissaris van de Bevek, zal de bezoldiging eveneens worden aangepast. De bedrijfsrevisor ontvangt een bezoldiging van 4.250,00 euro (exclusief BTW) per compartiment en per jaar.
De aandeelhouders die het niet eens zijn met deze wijzigingen kunnen, gedurende een maand na de datum van dit bericht, kosteloos, behoudens eventuele taksen, de terugkoop van hun aandelen aanvragen. Bovengenoemde wijzigingen worden van kracht met ingang van 10 oktober 2022.   Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformaties voor de beleggers zijn, kosteloos en op verzoek, verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, bij CACEIS Bank, Belgium Branch (Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst (legal.be@caceis.com) of bij de agentschappen van CRELAN NV. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende website: www.crelan.be Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”